155539. lajstromszámú szabadalom • Eljárás dihidroizokinolin-származékok előállítására és dehidrogénezésére

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1966. VII. 15. (Cl—647) Közzététel napja: 1968. VIII. 27. Megjelent: 1969. IX. 01. 155939 Szabadalmi osztály: 12 p 1—5 Nemzetközi osztály: C 07 d2 Decimái osztályozás: Feltalálók: Simó Sándorné vegyészmérnök 40%, Kovács Gábor vegyészmérnök 30%, Turcsán István vegyészmérnök 30%, Budapest Tulajdonos: CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Rt, Budapest Eljárás dihidroizokinolin-származékok előállítására és dehidrogénezésére Az I. képletű dihidroizokinolin származékok előállítására a vonatkozó irodalomban leírt mód­szerek kiindulási vegyületként szubsztituált fe­nil-etilaminnak a megfelelő szubsztituált fenü­ecetsavval kondenzált származékát (II. képletű vegyület) alkalmazzák. (Bischler—Napierski f. izokinolin szintézis.) A II. képletnek megfelelő vegyület előállítá­sára az irodalomban javasolt számos módszer közül megemlítjük a legfontosabbakat: a) Homoveratrilamin frissen desztillált tetra­linban készített oldatát homoveratrumsav­val reagáltatják nitrogén atmoszférában. A reakcióban keletkező vizet tetralinnal együtt folyamatosan ledesztillálják, a reak­ció befejezése után vákuumban oldószer­mentesítenek, majd a nyersterméket tolu­olból kristályosítják. Kitermelés 96%. [J. Sei. Ind. Res. 27 A (1958) „Industrial Syn­thesis of Papaverin", és Arch. Pharm. 272/ 1934/236.] b) Homoveratrilamin klórhidrátból és homo­veratrumsavkloridból állítják elő a II. kép­letű vegyületet, majd hígított ecetsavból, ül. petroléter, kloroformból kristályosítják át. [Ber. 42 1966 (1909)]. c) Homoveratrumsav és homoveratrilamin ele­gyét 200 C°-on két óra hosszat reagáltat­ják, majd forró alkoholból kristályosítva tisztítják. (J. Chem. Soc. 1924 225. 2176) 5 d) Homoveratrumsavat és homoveratrilamint dekáimban 160—165 C°-on reagáltatnak. A reakció közben keletkező vizet eltávolít­ják. A reakció befejezése után oldószermen-10 tesítenek, a nyersterméket alkoholból kris­tályosítják. 76,7%-os kitermeléssel kapják a homoveratroü-homoveratrilamidot. (Merk f. eljárás. BIOS Final Report 1774.) 15 Jelen találmányunk tárgya eljárás dihidroizo­kinolin-származékok előállítására és dehidrogé­nezésére, a II képletű vegyület közbenső előállí­tása nélkül, olymódon, hogy kívánt esetben szubsztituált feniletilamint kívánt esetben 20 szubsztituált fenüecetsavval reagáltatva a pri­mer módon keletkező amin-savsóból foszforoxi­kloriddal — előnyösen aromás — szerves oldó­szer jelenlétében közvetlenül dihidroizokinolin­klórhidrátot áUítunk elő, melyet kívánt esetben 25 izolálunk és/vagy szabad bázissá alakítunk és/vagy ismert módon dehidrogénezünk. Eljárásunk különösen előnyösen alkalmazható a fenilgyűrűn alkoxi-gyökökkel szubsztituált származékok, így a papaverin és rokonvegyületei 30 előállításánál. 155539

Next

/
Thumbnails
Contents