155446. lajstromszámú szabadalom • Szalagtovábbító szerkezet főként lyukszalagperforátorokhoz

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Bejelentés napja: 1966. X. 03. (GU—249) Közzététel napja: 1968. VII. 25. Megjelent: 1969. IX. 01. 155446 v.. a * /• (1 íu!3ié^3-Szabadalmi osztály: 43 a 41—42 Nemzetközi osztály: G 06 k Decimái osztályozás: Feltalálók: Gulyás Jenő oki. villamosmérnök, Molnár Károly oki. villamosmérnök, Pápai Mihály oki. gépészmérnök, Budapest Tulajdonos: Elektronikai és Finommechanikai Kutató Intézet, Budapest Szalagtovábbító szerkezet főként lyukszalagperforátorokhoz í A találmány tárgya lyukszalagok léptető üzemű előtoláséra szolgáló készülék. A szalag­lyukasztó készülékek esetében fontos követel­mény, hogy a szalagelőtolás nagy sebességgel és nagy pontossággal történjék. A sebesség gyors szalaglyufcasztók esetében 100—.150 lépés má­sodpercenként, a pontossági követelmény rész­ben az előtolás hosszára, részben a lépések egy­formaságára vonatkozik. A szalagok, filmek előtolására használatos szerkezeteik ismert típusai, vagy a sebességi, vagy a pontossági követelményeket nem elé­gítik ki egyszerű és megbízható módon. A lyuk­szalagok előtolására használt nagysebességű szalagtovábbítók súrlódásos megfogással lépte­tik előre a szalagot, ami a szalag igen kismér­tékű megcsúszása esetén is tűrésen kívül eső pontatlanságot okoz. Ezek a készülékek úgy mű­ködnek, hogy mágneses, vagy mechanikus szo­rítással egy lengő, forgó, vagy bütykös tárcsa által alternatívan mozgatott elemhez szorítja egy szorítópofa a szalagot, amely a lengő-, mozgó­vagy forgóelemmel együtt mozog a szorítás tar­tama alatt. Az előtolás befejezése után egy súrlódó fék rögzíti álló helyzetében a szalagot a lyukasztás időtartamáig, illetve a következő léptetésig. Az előtolás pontossága a mozgató elemhez történő szorításnak, illetve a szorítás megszüntetésének pontos időzítésétől függ. Ez a már leírt sebesség esetén igen kényes szabá­lyozást igényel, de még így is megcsúszhat a szalag a pofa alatt, ami további pontatlanságot okoz. 5 A fent leírt szerkezetek a nagy pontossági igény következtében bonyolultak, a továbbítási sebesség növelésének a pontossági követelmé­nyek miatt kialakított mozgó szerkezeti elemek tömege szab felső határt. 10 A találmány tárgyát képező szerkezet egy­szerű felépítése mellett is messzemenően bizto­sítja mind a sebességgel, mind a pontossággal kapcsolatos követelmények betartását. A szer­kezet példaképpeni megoldását az ábra szemlél-15 téti. A szalagtovábbítást a 2 tengelyre rögzí­tett 3 forgó bütyköstárcsa vezérli. A 2 tengely kényszerkapcsolatban, szinkron forog a motor által meghajtott lyukasztást vezérlő tengellyel. A bütyköstárcsa alternáló mozgást végeztet a 20 rugóval rákényszerített, 5 forgáspont körül len­gő 4 karral, amely a hozzá rugóval szorított, 7 forgáspont körül lengő 6 hajlított rugólemezt saját mozgásával együtt mozgatja. A 6 rugó­lemez orra a 8 kilincskerék fogaiba helyezkedve, 25 a kilincskereket egy fogosztásnyival elfordítja. A 8 kilincskerék megakasztását a 11 és 12 for­gáspont körül alternáló mozgást végző, 13 és 14 rugóval a kilincskerék fogai közé kényszerített 9 és 10 arretáló elem végzi. A szalagot a 2'1 20 csapokkal ellátott, az ugyancsak az 1 tengely-155446

Next

/
Thumbnails
Contents