155446. lajstromszámú szabadalom • Szalagtovábbító szerkezet főként lyukszalagperforátorokhoz

155446 hez rögzített fogasdob továbbítja oly módon, hogy a 1.6 szorítóelemmel a 21 fogakra szorí­tott 23 szalagot a 15 fogasdob a léptetésnek megfelelően egy fogosztásnyit magával viszi. A kilincskerék és a 15 fogasdob átmérőjének ará­nya úgy van megválasztva, hogy a 8 kilincs­kerék egy fogosztásnyi elfordulása a 15 fogas­dobon éppen a kívánt előtolást eredményezze. A 21 csapok kiképzése olyan, hogy a szalag ele­jén, ahol még nincs belyukasztva a folyamatos működés esetén minden egyes ciklusban kilyu­kasztásra kerülő transzportőr lyuk, benyomód­nak a szalagba és biztonságosan továbbítják azt. A szalag indításakor jelentkező nagy gyorsítá­sok miatt fellépő erőhatások következtében sem csúszhat meg a szalag a 15 fogasdobra vonat­kozó megfelelőre választott átfogási szög miatt. Miután szalaglyukasztónál minden ciklusban a szalagtovábbításra külön utasítás szükséges, egy cikluson belül indítani és leállítani kell a szalag előtolását. Ezt a feladatot a 19 forgáspont körül szabadon lengő 20 billegőkar végzi. A 18 vezé­relt elektromágnes hatására a 20 kar a 18 mág­nes sarkaihoz lendül, ezáltal a 20 kar 2:2 orra kicsúszik a 4 kar alól, így lehetséges szalag­továbbítás, miután a 4 kar érintkezésbe léphet a 3 bütyköstárcsával. A továbbítási ciklus be­fejezése után a 17 mágnes kap gerjesztést, a 20 kar a 17 mágnes sarkaihoz lendül, ezáltal 22 orra becsúszik a 4 kar alá, aminek követ-5 keztében az nem kerül érintkezésbe a 3 bütykös tárcsával, így továbbítás csak akkor következik ismét, ha a 18 mágnes kap vezérlést. A szalagtovábbításnak és lyukasztásnak a szinkronizációját részben mechanikus kényszer­ít) kapcsolat, részben a 2 tengelyre vagy a vele kényszerkapcsolatban levő külön tengelyre rög­zített villamos szinkronjel adók biztosítják. 15 Szabadalmi igénypont: Szalagtovábbító szerkezet, főként lyukszalag­perforátorokhoz azzal jellemezve, hogy egyen­letesen forgó tengelyhez (2) rögzített bütykös-20 tárcsája (3), a bütyköstárcsára rugóval szorított, billegő mozgatókarja (4), a mozgatókarhoz és ezen keresztül a bütyköstárcsához rugóval kény­szerített kilincsemelő rugólemeze (6), valamint elektromágnesek (17, 18) által a mozgatókar (4) 25 alá behúzható és azt felső helyzetében arretáló billegő karja (2:0) van. Figyelembe vett nyomtatvány: 1.333.036 számú francia szabadalmi leírás. 1 rajz, 1 ábra A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója. 6807927. Zrínyi (T) Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21—23.

Next

/
Thumbnails
Contents