155397. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fagyasztott habkrémek, főként gyümölcshabkrémek előállítására

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1965. VI. 18. (VA—1152) Közzététel napja: 1968. VI. 25. Megjelent: 1969. VIII. 15. 155397 w /Diaiét^ Szabadalmi osztály: 53 f Nemzetközi osztály: A 23 g Decimái osztályozás: Vajda Gábor vegyész, Rusz Ervin oki. mérnök, Budapest Eljárás fagyasztott habkrémek, főként gyümölcshabkrémek előállítására A találmány tárgya eljárás fagyasztott hab­krémek, főként gyümölcshabkrémek előállítá­sára hideg úton. A fagyasztott édesipari készítmények, mint 5 fagylaltok, parfék, jégkrémek gyártásánál mind az előállítás módjával, mind a késztermékkel szemben egyre nagyobb igényeket támasztanak. A fagyasztott édesipari készítmények előállítá­sánál régi törekvés az, hogy hideg technológia- 10 val, tehát főzés nélkül állítsanak elő jégkréme­ket. A hideg úton, vagyis főzés nélkül kivitele­zett technológia egyrészt költséges főzőberen­dezések és a keverő-íagyasztó berendezések ki­küszöbölését, másrészt a technológiából adódó 15 számos hibalehetőség elkerülését teszi lehetővé. Fagyasztott édesipari termékeknél, pl. jég­krém, gyümölcs, tej-tejszín fagylaltkeverékek készítésénél gondosan ügyelni kell arra, hogy 20 az alapkeverék elkészítését a különféle fehérje­tartalmú anyagok kiválása ne következzen be. Meleg úton való előállításnál emelt hőmérséklet behatása következtében a tojás és tejfehérjék megalvadhatnak és pelyheikben kiválnak. Ké- 25 sőbibi szűrés beiktatása által értékes anyagokat, a fehérjéket kell eltávolítani a jégkrémekből, azonkívül a szűrés pótlólagos művelet beiktatá­sát igényli, A hőkezelés még hozzáértő munka esetén is a keverék pasztőrözött ízűvé válását, 30 esetleg kozmásodását okozhatja. Külön gyártási problémát jelent fagylaltok és parfék készíté­sénél az egyneműsítés, a fagylaltkeverék pihen­tetése és az ezt követő fagyasztás is. A fagyasztott édesipari késztermékektől kör­nyezeti hőmérsékleten hosszabb idejű alakstabi­litást, újra-hűtésnél jégkristály nélküli derme­dést, kellemes bársonyos ízt, hűsítő hatást köve­telnek meg. A fentiekben vázolt követelmények kielégítése az eddig ismert technológiákkal nem vált lehe­tővé. A találmány feladata hideg úton való tech­nológia kidolgozása olyan újszerű fagyasztott édesipari termékek készítésére, melynek alkal­mazásával nyert termékek élvezeti értéke foko­zott, fogyasztás szempontjából fontos tulajdon­ságai, imint konzisztenciája, környezeti hőmér­sékleten való alakstabilitása jobb, mint az is­mert készítmények hasonló tulajdonságai. Az új termék mindazokkal az organoleptikus, biológiád és fizikokémiai tulajdonságokkal ren­delkezik, amelyeket az édesipari fagyasztott termékektől megkövetelnek, sőt számos jellem­zőjében azokat túl is szárnyalja. Így a termék emulzióstabilitása jelentősen nagyobb, olvadé­konysága erősen csökkent, szabadvíz-tartalmá­nak nagy része az adagolt különleges össze­tételű adalékanyagok következtében a mini­mumra csökken. Ezért csak kis, 40 mikront alig 155397

Next

/
Thumbnails
Contents