155253. lajstromszámú szabadalom • Sebápolószer növények kezelésére

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI L Ej RÁ S i /<&>* tiiiVíYát /ufsjífii* Bejelentés napja: 1966. XII. 16. (Rí—314) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1965. XII. 16. Közzététel napja: 1968. V. 29. Megjelent: 1969. VI. 10. 155253 Szabadalmi osztály: 12 p 1—5 Nemzetközi osztály: C 07 d2 Decimái osztályozás: Feltalálók: Dr. Liebig Horst, Bad Nenndorf, Dr. Schulze Konrad, Seelze/Hannover, Dr. Döldissen Theo, Seelze/Hannover, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Riedel-de Haén Aktiengesellschaft, Seelze, Német Szövetségi Köztársaság Sebápolószer növények kezelésére A találmány növények kezelésére való viaszalapú sebelzáró sebápolószerre vonatko­zik. Alkalmazása különösképpen a növények nemesítésénél jelentős. A találmány szerinti sebápolószer mindenek előtt a szőlőtermelés­ben, a szölőnemesítésnél nyerhet alkalmazást. A növénytermesztésben az oltványok és a ne­mes vesszők elkészítésénél minden évben nagy veszteségek jelentkeznek, mivel nem sikerül az alany és a nemes oltóvessző között sima, akadálytalan összenövést létrehozni. A számos figyelembeveendő tényezők közül egyeseiket sikerül befolyásolni. így például si­keresen beállítható a környezet alkalmas hő­mérséklete és a kedvező páratartalom az egyes termesztési stádiumokiban. Mégis eziideig nem volt lehetséges kiküszöbölni az érzékeny oltó­helyek gombák, és baktériumok okozta fertő­ződését, amelyek a normális sebkéreg képző­dését megakadályozzák. Különös nehézségek léptek fel a szőlőoltvá­nyok készítésénél, amelyekből az új szőlőiül­tetvényeknél sok millió darabra van szükség. A Botrytis-gomba növekvő .mértékben belepte az alanyokat és a nemes vesszőket. A szőlő­oltványok ilyen módon bekövetkező kiesési hányada 60—70%-ot tett ki. A fertőződés kb. 30—40'%-ra való csökkenését lehetett elérni olyan módon, hogy a nemesítési helyett >be­paraffinozták vagy viasszal vonták be, illetve a szőlővesszőt a nemesítés előtt fertőtlenítő oldatba merítették. Mégis kiderült, hogy a viaszréteg alatt a Botrytis-gomba számára kü­lönösen kedvező növekedési feltételek ural-5 kodnak, úgy hogy a nemesítés előtti felületi fertőtlenítés ellenére a gomba további fejlő­dése volt észlelhető a viasz alatt. Ez megza­varta a sebkéregképződést és az összenövést és a szőlőnemesítés veszteséghányadát nem le-10 hetett lényegesen 30% alá csökkenteni. Hasonló problémák vannak más növények nemesítésénél és a tiszta sebelzárásnál is. Igen sokrétűek a kívánalmak a növények sebelzárására szolgáló hatóianyagtartalmú sze-15 rekkel szemben. Minthogy ezek a szerek a nö­vénnyel hosszú ideig érintkezésibe vannak, a sebápolószerben lévő hatóanyagnak a növény száimára teljesen elviselhetőnek kell lennie, nem szabad, hogy akadályozza vagy korlátozza 20 a sebkéregképződést, az oltópartnerek össze­növését és a nemes vessző szemkifejlődését. A szőlőnemesítésben a sebápolószereknek nem szabad zavarniuk az oltó szőlővessző későbbi gyökérképződését sem. A hatóanyagnak jól 25 kell diffundálnia és elegendő gőztenzióvial kell rendelkeznie, hogy védelmezni tudja a további növekedés során is, például a szernkihajtás so­rán, a paraffinréteg lehetséges leválása foly­tán keletkező üregeket, és az új növényi ré­íO széket. Végül jól kell oldódnia az alapként al-155253

Next

/
Thumbnails
Contents