155202. lajstromszámú szabadalom • Eljárás mikoheptin előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLfiA^pyfT^^LMANY T«^ u Bejelentés napja: 1968. I. 15. Közzététel napja: 1968. IV. 30. Megjelent: 1969. VI. 10. (GO—1032) 155202 Szabadalmi «sztály: 12 o 19—22 Nemzetközi osztály: C 07 c Decimái osztályozás: Feltalálók: Kalász Huba vegyész, 30%, Dr. Gyimesi József oki. vegyész, 15%, Dr. Horváth István oki. vegyész, 10%, Dr. Magyar Károly oki. vegyész, 10%, Schultz Vilma műszaki ügyintéző, 10%, Széli "Valéria vegyésztech­nikus, 10%, Dóczi Bálint vegyészmérnök, 5%, Dr. Szabó István oki. bioló­gus, 5%, Tölgyesi László vegyésztechnikus, 5%, Budapest Tulajdonos: Gyógyszerkutató Intézet, Budapest Eljárás mikoheptin előállítására A találmány tárgya eljárás mikoheptin elő­állítására mikrobiológiai utón. Ismeretes, hogy több Streptomyces törzs ter­mel nem aromás típusú heptaén gombagátló antibiotikumot: pl. az amfotericin B-t a Strep- 5 tomyces nodosus-szal (2 908 -6.111 sz. USA szaba­dalom), a kandidint a Streptomyces viridofla­vus-szal [Antibiotics & Chemotherapy, 4, 455 (1964)], a mikoheptint morfológiája alapján az Actinomyces netropsis csoportba tartozó torzs- io zsel [Antibiotiki 10, 776 (.1965)] termelik. Az amfotericin B a szisztémás mikózisok jó, bár toxikus gyógyszere, és a többi nem aromás heptaén, pl. a mikoheptin hasondó indikációjú alkalmazására is reményt nyújt. 15 A leírt mikoheptin-termelő törzs [lásd E. Bo­rowsky és munkatársai, Antibiotiki, 10, 776 (1966)] a kb. 15%-ban jelenlevő mikoheptin mellett 80!—90% toxikus, pentaén jellegű antibiotükumot is termel. 20 A találmány célja olyan eljárás biztosítása, amely a heptaén mellett kevesebb pentaént termiéi, és így a pentaének eltávolítását egysze­rűbben teszi lehetővé, mint az E. Borowsky és munkatársai által leírt módszer [1. E. Borowsky 25 és munkatársai: dhamotiheraipia 9, 359 (1*964) és Antibiotiki, 10, 776 (1965)]. A laboratóriumunkban izolált számos hepta­ént termelő törzs közül a K 456 jelzésű törzs ferimentátumából egy olyan nem aromás hep- 30 taén-jellegű antibiotikumot is sikerült elkülö­níteni, mely tulajdonságai alapján azonosnak bizonyult a mikoheptinnel [E. Borowsky és munkatársai, Antibiotiki 10, 776 (1965)]. A találmány értelmében úgy termelünk mi­koheptint, hogy a termelést előfermentáció közbeiktatása után komplex fehérjét, szénhid­rátot és szervetlen sókat tartalmazó táptala­jon Streptomyces griseocarneus törzzsel vé­gezzük (ezt az Országos Közegészségügyi Inté­zetnél 42. számon 1967. deoember 2í2-én he­lyeztük letétbe), és a fermentációt követően a mikoheptint a nem aromás heptaénektől és a velük együtt termelődött tetraén- és pentaén­-jellegű antibiotikumoktól ismert módon elkü­lönítjük. Az elkülönítés és szárítás után sár­gásbarna amorf port kapunk. A nem aromás heptaén tisztítását célszerű a 2 908 611 sz. amerikai szabadalom 7. példája, valamint Borowsky és munkatársainak mód­szere [Antibiotálki, 10, 776 (1965)] szerint vé­gezni. A fermentáció során a mikoheptin mellett egy pentaén jellegű antibiotikum is termelő­dik. A törzs leírása a „Methods Manual (Inter­nat. Cooperative Project for Description of Type Cultures of Streptomycetes), Delaware, 155202

Next

/
Thumbnails
Contents