155119. lajstromszámú szabadalom • Eljárás uretánok előállítására

Y9 MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÄGOS TAL.ÁLMÁNX1 HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1967. I. 03. (KO-2061) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1966. I. 03. Közzététel napja: 1968. II. 27. Megjelent: 1969. V. 20. 155119 Szabadalmi osztály: 12 o 11—18 Nemzetközi osztály: C 07 c4 Decimái osztályozás: Feltaláló: Dr. Surányi László, Mannheim, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Knoll A.G. Chemische Fabriken, Ludwigshafen am Rhein, Német Szövetségi Köztársaság Eljárás uretánok előállítására A találmány tárgya eljárás az alábbi (I) ál­talános képletű új uretánok előállítására Rj ! /R 2 R_C—CH2 —O—OO—ÍN < (I) I XR 3 C = N amely képletben R egyenes vagy elágazó szén-. láncú, 1'—ß szénatoimos alkil-gy-ököt, Rj egye­nes vagy elágazó szénláncú 1—6 szénatomos alkil-gyöfcöt, adott esetiben halogénato'mokkaJ, trifluormetíl-, illetve nitro-csoporttial, vagy rö­vidszénláncú alküV, illetve l1—3 szénatoimos, egyszeresen vagy többszörösen szubsztituált fenil-esaportot vagy R és R_i együttesen 3i—5 szénatoimos alkilénlhidat képez, R2 és R3 hidro­génatomok, rövidszénláncú allkil-, illetve oxi­alkil-gyökök, benzil^csoport, vagy R2 és R3 a nitrogérnatoimmal együttesen valamely hetero­ciklusos gyököt, mint piperidinü- vagy morfo­linil-gyököt 'képez. Az új vegyületeket a találmány értelmében akiként állítjuk elő, hogy valamely (II) általá­nos képletű alábbi ayc^diszubsztituált /?-oxiípro~ pionitrilt R—C-CtLOH CN (II) 10 15 20 a) kis mólsúlyú alkilalkolholokkal képzett kanbaminsavészterekkel átészterező katalizáto­rok, mint alumíniumizopropilát jelenlétében rea­gáltatjuk, vagy b) klór szénsavészterekkel reagáltatjuk és az így nyert reafccióterméket valamely alábbi (III) általános képletű BN< R2 R3 (III) aminnal továbbreagáltat j ulk, vagy c) foszgénnel visszük reakcióba és az így képzett klórsaénsavésztert valiamely alábbi (III) általános képletű aminnal HN< ,R2 -R3 (III) 30 továbbreagáltatjuk. Az a) szerinti eljárásnál átészterező katali­zátorként aluminiumizopropiláton kívül többek között nátrium- vagy rnagnéziumalkoholátot is használhatunk. A b) eljárásváltozat leifolytatásánál: megfe­lelő klórszénsavas észterként előnyösen klórszén­savfenilésztert használunk. A i(H) általános kép­letű kiinduló vegyületek klórszénsavészterekkel 155119

Next

/
Thumbnails
Contents