155004. lajstromszámú szabadalom • Elektromechanikus kapcsolószerkezet önfelszedő berendezéssel felszerelt, önjáró mezőgazdasági gépek előrehaladásának önműködő vezérléséhez

MAGYAR .NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1966. V. 12. (UA—157) Közzététel napja: 1967. X. 23. Megjelent: 1969. IV. 30. 155004 Szabadalmi osztály: 45 c 89/00 Nemzetközi osztály: A 01 d 89/00 Decimái osztályozás: 631.35:621.869 Feltalálók: Uzsák Vilmos oki. gépészmérnök, 60%, Tatár Sándor oki. gépészmérnök, 40%, Budapest Tulajdonos: Mezőgép és Malomgépíejlesztő Intézet, Budapest Elektromechanikus kapcsolószerkezet önfelszedő berendezéssel felszerelt, önjáró mezőgazdasági gépek előrehaladásának önműködő vezérléséhez A találmány olyan kapcsolószerkezet létesíté­sére vonatkozik, mely alkalmas arra, hogy az önfelszedő berendezéssel felszerelt önjáró mező­gazdasági munkagép előrehaladását a felszedés­re kerülő laza, vagy gördülő anyaghalmaz (pl. 5 maghalmaz) változó magasságától függően ön­működőlég üzembiztosan vezérelje. Ismeretes, hogy a gépesítés fejlődésével a halmazban tárolt anyagoknak (pl. magoknak) 10 a gépbe való etetését a kézi munkát igénylő felszedés, fellapátolás helyett önfelszedéssel old­ják meg. , Az önfelszedés gyakorlati megvalósításának egyik módja a következő: A munkagépen egy 15 — általában mechanikus — felszedő szerkezet van, mely az anyagot (pl. magot) a gépre fel­szedi. A gép önjáró és így lehetőivé válik az előrehaladás az anyaghalmaz irányában folya­matosan, vagy akkor, amikor közvetlenül a 20 felszedő-foerendezés előtt az anyag elfogyott. A folyamatos előrehaladás, osaik akkor valósítható meg, ha a gép tejsesítméhyé nagyobb, vagy egyenlő, mint a halmaz legnagyobb magasságá­ból . a felszedő munkaszélességből és a gép ha- 25 ladási sebességétől kiszámítíható munka-telje­sítmény, vagy ha az anyagihalmaz magassága a gép teljesítményéhez igazodik és a halmaz magassága végig pontosan azonos, azaz egyen­letes. Éz utóbbi gyakorlatilag mégvalósíthatat- 30 155004 lan, az előbbi pedig a gép teljesítményének csak részleges kihasználását teszi lehetővé és nem biztosítja az egyenletes üzemet. A gya­korlatban tehát szakaszos előre haladással cél­szerű dolgozni, mely a változó -anyaghalmaz magasságának megfelelően kézzel, vagy Önmür ködő kapcsolószerkezettel van vezérelve. A kézi vezérlés fáradságos és költséges. Az önműködő vezérlés ismert megoldásaként a fel­szedő-berendezés elé egy elektromos billenő kapcsolót helyeznek, melynek billenő lapját egy karos mechanizmus működteti. A billenő kapcsoló, s vele a segédáramkör bekapcsolá­sát és ezáltal a hajtó elektromotor működteté­sét rugó, vagy ellensúly végzi.' . . A kikapcsolást előrehaladáskor az anyaghal­mazba nyomó működtető lap, vagy kar végzi. Amikor az anyag közvetlenül a felszedŐ-beren­dezés előtt elfogy a müködtetőlap a -rugo, vagy ellensúly hatására az anyaghalmaz irányába előre billenhet és a karos mechanizmus az elektromos kapcsolót ismét bekapcsolja, stb. A vezérelt szakaszos előrehaladás tehát periodi­kusan ismétlődik. Ennek az ismert megoldásnak hibája az,ihogy igen érzékeny és a működtetőlap viszonylag kis elmozdulására azonnal ki-, illetőleg bekap­csolja az elektromotort. A bekapcsolások száma különösen alacsony anyaghalmaz esetén az 1000/óra feletti értéteket is eléri és túlzottan

Next

/
Thumbnails
Contents