154868. lajstromszámú szabadalom • Folytonos eljárás benzinszénhidrogének előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1965. XI. 23. (UI—107) Amerikai Egyesült Államok-béli elsőbbsége: 1964. XI. 24. Közzététel napja: 1967. XII. 22. Megjelent: 1969. I. 31. 154868 Szabadalmi osztály: 12 o 1—4 nemzetközi osztály: c 07 e, Decimal osztályozás: Feltaláló: Pohlenz Jack B. vegyészmérnök, Arlington Heights, Illinois, Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: Universal Oil Products Company, Des Piaines, Illinois, Amerikai Egyesült Államok Folytonos eljárás benzimzénhidrogének előállítására A találmány tárgya tökéletesített eljárás fluidizált katalizátoros krakikoló berendezés üzemben tartására, nevezetesen nehezebb szénhidrogén-olajoknak jobb termelési ho­zammal való katalitikus kiralkkolására. 5 Régebben és egyes üzemekben ma is a fluidizált katalitikus krakikoló berendezéseket ,,hőimérleg"-alapon tervezték és üzemeltették. Másszóval, amikor egy berendezést meglévő adatok és tapasztalatok alapján terveztek, 10 rendszerint előirányoztak egy bizonyos benzin­hozamot és kokszképződési ütemet, majd szá­rítással .megállapították a hőmérleget egy adott együttes betáplálási arányra (a friss olaj és a visszakeringetett olaj együttes tér- 15 fogatának és a friss olaj térfogatának viszo­nya) és/vagy együttes betáplálási hőmérsék­letre, amely várhatóan „állandósult állapotú" üzemet biztosít. Az ilyen tervben az volt a hiba, hogy fel- 20 tételezték, hogy a koksziképződés vagy koksz­hozam, azaz a betáplált friss olaj súlyszázalé­kában kifejezett koksztermelés, a krakkolási reakció folyamánya, tehát az átalakulási fok függvénye, nem pedig a katalizátor keringési 25 üteméé és a regenerációs zónát elérő koksz és katalizátor arányáé. Az alacsony átalakí­tási szinten, tehát kevés koksz képződésével való működésre tervezett berendezések gyak­ran kevés hőt termeltek, úgyhogy a hőmér- JQ séklet fedezésére olaj előmelegí tőkről kellett gondoskodni. Másrészt nagy átalakítási fokú berendezésekben a túlzott kokszképződés bo­rította fel a hőmérleget, úgyhogy visszakerin­getést alkalmaztak hűtőáramként a' hőfeles­legnek a fő toronyba való szállítására, aihol ezt a hőt gőzfejlesztésre lehetett felhasználni. Máskor vizet permeteztek közvetlenül a rege­nerációs zónába, vagy a katatizátoráram egy részét elterelték a regenerátorból, és külön katalizátorhűtőkön vezették át, hogy elejét vegyék a túlzottnak vélt regenerátoir-hőiméír­sékletek beálltának. A regenerátorokat rend­szerint 620 C° alatt működtették, abban a feltevésben, hogy magasabb hőmérséklet csök­kenti a katalizátor aktivitását, és megrövidíti az élettartamát. A 3 161583 sz. amerikai szabadalmunk leírásában újabb tökéletesítést ismertettünk benzinszénhidrogéneknek nehezebb szénhidro­génolajokból való előállításában, nevezetesen egy olyan folytonos eljárást, amelyben friss és visszalkeringetett olajat tartalmazó szén­hidrogénáramot a reakciózónában a fluidizált katalizátorrészecskékkel érintkeztetünk, a szénhidrogén-átalakulási termékeket elválaszt­juk a használt katalizátorrészecskéktől, az el­választott, lerakódott kokszot itartalmazó ka­talizátorrészecskéket egy külön .regenerációs zónában fluidizált állapotban szabad oxigént 154868

Next

/
Thumbnails
Contents