154723. lajstromszámú szabadalom • Beállító szerkezet röntgenfelvételek megvilágításái értékének beállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1966. II. 26. (TA—-884) Német Demokratikus Köztársasag-beli elsőbbsége: 1965. II. 27. Közzététel napja: 1967. XI. 22. Megjelent: 1968. XI. 30. 154723 Szabadalmi osztály: 21 g 17—21 Nemzetközi osztály: G 03 Decimái osztályozás: Feltaláló: Beger Horst főmérnök, Dresden, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VEB Transformatoren- und Röntgenwerk Dresden cég, Dresden, Német Demokratikus Köztársaság Beállító szerkezet röntgenfelvételek megvilágítási értékének beállítására A találmány tárgya beállító szerkezet rönt­genfelvételek megvilágítási értékének beállítá­sára, amely a röntgenfeszültség és az mAsnszor­zat beállító szerveivel van ellátva, amelyekhez kV (és mAs egységekben hitelesített beállító ská­lák tartoznak. A klasszikus és ma még általánosan alkalma­zott röntgenfelvételtechnikában villamos mér­tékegységekből indulnak ki, mégpedig a csőfe­szültség, a mAsnSzorzat, a csőáram ill. a meg­világítási idő értékeiből. Ennek a beállítási tech­nikának előnyei a röntgengenerátoron beállított terhelési adatoknak a röntgencsőelőállító gyá­rak által megadott terhelési adatokkal való köz­vetlen összehasonlíthatóságában rejlik. Ennél a beállítási módnál hátrányos, hogy ezek az elekt­romos mértékegységek nincsenek közvetlenül lineáris összefüggésben a röntgenfelvételeket meghatározó expozíció komplex tényezőivel. A csőfeszültség és a röntgenfilm feketedéséhez szükséges dózis között exponenciális függvény van. A felvétel szempontjából befolyással bíró tényezőknél a felveendő testrészek különböző vastagsága, a röntgenfilm érzékenysége és gra­dációja, az alkalmazott erősítőlemez jellege, va­lamint a sugárzás csökkentésére alkalmazott raszter jellemzői játszanak szerepet. A röntgenfelvételek klasszikus beállítástech­nikájának előnyei a röntgengenerátorok túlter­helés elleni védelmének a röntgenfelvételi gya-10 15 20 25 korlatban való bevezetése folytán jelentékte­lenné váltak, mivel a röntgencsövek túlterhelés elleni védelmét műszaki eszközök teljesen auto­matikusan a röntgengenerátor szerkezetén belül ellátják. A röntgen intézetekben alkalmazott gyakor­lati munka szempontjából ilyen módon csak a villamos paraméterekhez fűződő beállítástechni­kai nehézségek várnak még megoldásra. Ennék következtében nem a kísérleteken mú­lott az, hogy a röntgentechnika területére más beállítási módszereket vezessenek be. Ismeretes, hogy a beállító szerkezeteikhez kV és mAs villamos paraméterek részére szervi skálákat rendelnek, mégpedig vagy mindegyik beállító szerv saját szervi skálával, vagy pedig mindkét beállító szerv egy közös szervi skálá­val van szokásosan ellátva. Közös szervi skála­ként már olyan felületet is alkalmaztak, amely­nek abszcisszája mAs skálát és ordinátája kV skálát tartalmaz. Erre a felületre minden fel­vételnél szervi jelzéseket visznek föl és ezekre a két egymáshoz képest merőlegesen álló mu­tató keresztezési pontját állítják. Ezeknél a megoldásoknál hátrányos, hogy a legkülönbö­zőbb szervek egymást többszörösen fedik, mi­értis az áttekinthetőség elvész. Ismeretessé váltak olyan röntgengenerátorok is, amelyeknek un. szervi választójuk van, amely generátoroknál a csőfeszültség és a mAs 154723

Next

/
Thumbnails
Contents