154706. lajstromszámú szabadalom • Eljárás módosított fényes poliészterlakk illetve -zománc bevonat előállítására

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Bejelentés napja: 1966. V. 10. Közzététel napja: 1967. X. 23. Megjelent: 1968. XI. 30. (OA—318) 154706 Szabadalmi osztály: 22 h Nemzetközi osztály: C 09 f Decimái osztályozás: Feltalálók: Soós László vegyészmérnök, Debrecen, 30%, Krajcsovics István vegyészmérnök, Debrecen, 10%, Juhász Lajos vegyészmérnök, Debrecen, 10%, Dr. Börcsök Emil vegyészmérnök, Debrecen, 10%, Székely Géza vegyészmérnök, Budapest, 20%, Marék József faipari mérnök, Budapest, 20% Tulajdonos: ÉM Építő- Vegyianyagokat Gyártó Vállalat, Budapest Eljárás módosított fényes poliészterlakk, illetve -zománc bevonat előállítására l A találmány tárgya eljárás módosított fényes poliészterlakk, illetve -zománcfesték előállítá­sára. A poliészteriakkok és -zománcok világszerte a korszerű lakkbevonatok nélkülözhetetlen alap- 5 anyagait képezik. Az utóbbi évtizedben ezen a szakterületen is rohamos fejlődés történt. Né­hány éve kizárólag az ún. paraffinos poliészter­lakkokat és zománcfestékeket használták fel, ma már azonban paraífinmentes, ún. fényesen io száradó poliészterlakkok is forgalomba kerültek. Paraffinos poliészterlakkok általában két komponensből állnak. Az egyik komponens egy többértékű telítetlen sav (pl. maleinsavanhidrid) és glikol (pl. etilénglikol) reagáltatásával készí- 15 tett telítetlen poliésztergyanta sztirolos oldata, amely a két komponensen kívül kevés gyorsítót (pl. kobaltnafténát) és paraffint tartalmaz, míg •a másik komponens katalizátorként szolgáló szerves peroxid. 20 A paraffinos adalékanyag lényeges szerepet játszik, mivel a lakkfilm felületére diffundál és a felületet a levegőtől elzárja. Ezáltal biztosítja a poliészter-sztirol, peroxidokkal iniciált ko- 25 polimer izáció ját, amelyet a levegő oxigénje gátol. A paraffinos poliészterlakkokat különösen a bútoripar alkalmazza, mivel a nitrolakkal és sellakkos politúrral szemben használata előnyö- so sebb. A poliészterlakkok előnye bevonási szem­pontból . abban rejlik, hogy Üló oldószertartal­muk kevés, egyetlen rétegben felhordva is vi­szonylag vastag bevonat képezhető, amelynek filmje rendkívül tartós és tetszetős. A poli­észterlakkok lényeges hátránya a paraffinos adalékanyagból ered, A paraffin miatt ugyanis a képződött film fénye kisebb, magas fény el­érése céljából tehát a bevonatot csiszolni vagy polírozni kell. A csiszolási munka akkor is el­engedhetetlenül fontos, ha egymásután két ré­teget hordanak fel. A poliészterlakkok és zománcfestékek tovább­fejlesztését a paraffin nélküli bevonószerek je­lentik. Ezeket úii. „fényesre száradó" termékek­nek nevezik, mivel a paraffinos poliészterlak­kokkal szemben felületen képzett filmjük fé­nyes, csiszolást vagy polírozást nem igényelnek, így gazdasági szempontból előnyösebbek. A paraffinmentes poliészterlakkok és zománc­festékek különböző változatai eisősorban a kötő­anyagként alkalmazott poliésztergyanta felépí­tésében eltérőek, vagyis a levegő kopolimerizá­cióit gátló hatását különböző módon küszöbö­lik ki. Ismeretessé vált az, hogy a telítetlen poli­észtergyanta sztirollal történő kopolimerizációs kikeményedési reakciójának levegő által történő gátlását, a paraffinos adalékanyagon kívül, szá­mos más eljárással is ki lehet küszöbölni. Az 154706

Next

/
Thumbnails
Contents