154583. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vakcina előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1966. IX. 02. (ME—790) Amerikai Egyesült Ällamok-foeli elsőbbsége: 1965. IX. 03. Közzététel napja: 1967. X. 23. Megjelent: 1968. IX. 30. 154583 Szabadalmi osztály: 30 h 1—8 Nemzetközi osztály: A 61 k Decimái osztályozás: Feltalálók: Hilleman Maurice Ralph, Lafayette Hill, (Pennsylvania), G-runmeier Paul William, North Wales (Pennsylvania), Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: Merck & Co. Inc. cég, Rah way (New Jersey), Amerikai Egyesült Államok Eljárás vakcina előállítására 1 A találmány kanyaró (rubeola) virus és him­lő elleni egyesített vakcina előállítására, külö­nösen pedig egy huzamosan tárolható ilyen kombinált vakdha-készítimény előállítására vo­natkozik. A kanyaró, ill. rubeola és a himlő külön­külön rendkívül fontos; egészségügyi problémát képez, a világ legtöbb népe számára. Mindkét említett betegség ellen állítottak már elő nagy­hatású vakcinákat, ezeket azonban külön-kü­lön kell beadni, ha mindkét betegség ellen vé­deni kívánjuk a kezelendő személyeket. Igen jelentákeny előnyöket és egyszerűsítést biz­tosítana, ha ezt a két védő-vakcinát egyetlen adagban lehetne beadni. Ez különösen a világ fejlődő országaiban jelentene igen nagy előnyt, ahol a vakcinák beadására csak korlátozott mértékben áll orvosi munkaerő és felszerelés rendelkezésre. Korábbi vizsgálataink során már kitűnt, hogy a kanyaró (rubeola) és a himlő elleni vakcináik beaidhatóik együttesen a kezelendő személynek, ha gázsugaras vakeiinázÓHpisztoiyt (jet gun) használunk az injekció beadására. En­nek során azonban úgy kellett eljárni, hogy a folyékony kanyaró-vakcinát és a folyékony hiimlŐMvaikcinát közvetlenül a beadás előtt ke­vertük össze egymással. A vakcinák kezelését és beadását nagy mértékben egyszerűsítené és az alkalmazási lehetőségeket kiszélesítené, ha ezt a kétféle vakcihát előzetesen össze lehetne keverni és száraz alakiban lehetne stabilizálni; ezáltal különösen a szennyezés lehetőségei és a kezelési tévedések volnának messzemenően 5 kiküszöbölhetők. A találmány, olyan eljárás kombinált kanya­ró- és himlŐMvakicina előállítására, amelynek során a kétféle vakcinát előzetesen összeke­verjük, az így kombinált vakcinát az adago­lt) lásnak megfelelő egyes tartályoíkba töltjük és mlindkét valkcina^lkotórész hatásosságát lio­filizálási eljárással stabilizáljuk. Azft találtuk ugyanis, hogy műszakilag megoldható a ka­nyaró- és himlő-vakcina elegyített állapotban 15 történő megszántása, anélkül, hogy bármelyik alkotórész, is számottevő mértékben veszítene ümmunlizáló hatásosságából. Az így elkészített kombinált vakcina az immunizálandó eimbe­r éknek előnyösen gázsugaras vafccinázó-pisztoly 20 segítségével adható be, ferde vagy függőleges feltét alkalmazásával. Ha vakcinát intrader­málisan vagy szubkután injekció útján kí­vánjuk beadni, akkor erre a célra közönséges injekciós tűs fecskendő is alkalmazható. A 25 gázsiugaras vákcinázó-pisztoly ferde feltét al­kalmazása esetén 0,1 ml kombinált vakcina intradermiálís beadására alkalmas. Ha függő­leges feltétet alkalmazunk, oly gallér alkalma­zásával, amely megfelelő távolságot biztosít s 30 pisztoly fúvókája és a bőr között, akkor 0,1 ml 154583

Next

/
Thumbnails
Contents