154576. lajstromszámú szabadalom • Terménykiásó-tisztító szerkezet főleg étkezési vöröshagyma gépi betakarítására

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1967. I. 13. (LA—-632) Közzététel napja: 1967. X. 23. Megjelent: 1968. IX. 30. 154576 Szabadalmi osztály: 45 c 21/04; 45 c 19/12 Nemzetközi osztály: A 01 d 21/04; A 01 d 19/12 Decimái osztályozás: 631.358.458; 631.358.455 Feltalálók: Dr. Lammel Kálmán egyetemi docens, Mészáros Ferenc egyetemi adjunktus, Strohmayer Kálmán tudományos munkatárs, Budapest Tulajdonos: Budapesti Mezőgazdasági Gépgyár, Budapest Terménykiásó-tisztító szerkezet, főleg étkezési vöröshagyma gépi betakarítására A találmány terménykiásó-tisztító szerkezet, főleg étkezési vöröshagyma gépi betakarítására. Ismeretesek különféle terménykiásó tisztító­berendezések, ezeknek lényege, hogy kiásó tár­csáik egymáslhoz viszonyítva kitérő egyenese­ket alkotó tengelyeikhez vannak rögzítve és rendszerint gömbsüveg, vagy csonkakúp ala­kúak. Ezek a szerkezetek főleg mélyebben ter­mő és nagyobb sortávú — pl. burgonya — ki­szedésére alkalmasak. Alacsonyabb mélységben termő gumós ter­mények, pl. vöröshagyma kiszedésére ezekkel a gépekkel legfeljebb két sor termény szedhető le egyidőben, azonban igen nagy gondot jelent a két tárcsa közötti termények rostára való jut­tatása. Ennek következtében ezeket a gépeket gyakorlatilag pl. vöröshagyma kiszedésére egy­általában nem használják. Gépesítés nélkül ál­talában egy katasztrális hold hagyma kiszedé­séhez és rendberakásához 13—20 munkanap szükséges. Az ismert gépekkel Való lazítás mel­lett is a napi szedési teljesítés legfeljebb 120— 180 m2 , ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy katasztrális hold hagyma kiszedése gépi la­zítással kombinálva még mindig 9—12 napot igényel. Az alacsonyan termő gumós növények, pl. hagyma, betakarítására számos kísérlet történt. Az egyszerű lazító késes kilazítás, amely a hagyma alá nyúlva a hagyma, gumókat kissé megemeli, azaz a hagyma és a talaj közötti kapcsolatot meglazítja, csak gyommentes kifo­gástalan felületű száraz homoktalajon, kis elő­rehaladási sebesség mellett dolgozik kielégí-5 tőén. Hátrányt jelent ezeknél az is, hogy a gép nem takarítja be a terményt és a kilazí^ tott hagyma felszedését továbbra is kézzel kell elvégezni. Az amerikai rendszerű, pl. Brunner típusú 10 harangalakú, több tárcsából álló szedőszerkezet a laza fizikai állapotú homoktalajokon és láp­talajokon alkalmazható. Ezeknél a gépeknél a talajjal 15—20 fokos szöget bezáró tárcsák já­rókerékről kapják hajtásukat. A tárcsák ön-15 állóan egy-egy sort forgatnak ki a talajból. Hátrányt jelent, hogy ezek a tárcsák nem jut­tatják a szállítószerkezetre a terményt. Hát­rányos továbbá, hogy kötött, szárazabb talaj­ba a tárcsák nem tudnak behatolni. A merev 20 késes ásószerkezetekkel ellátott terménykisze­dők sem használhatók középkötött, kötött ta­lajoknál. A találmány célja olyan terménykiásó-, tisz-25 títószerkezet kialakítása, amely az említett be­rendezések összes hátrányának kiküszöbölése mellett 4—6 sor termény egyetlen menetben való kiásását és a kiásott terménynek veszte­ségmentesen szállítószerkezetre való juttatását 30 végzi. 154576

Next

/
Thumbnails
Contents