154563. lajstromszámú szabadalom • Rovarirtószer

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1966. IX. 07. (HO—973) Amerikai Egyesült Államok-beli elsőbbsége: 1965. IX. 08., 1965. IX. 10., 1966. III. 03. Közzététel napja: 1967. IX. 22. Megjelent: 1968. IX. 30. 154563 Szabadalmi osztály: 45 1 9/02 Nemzetközi osztály: A 01 n 9/02 Decimái osztályozás: 632.951.2:547 Feltalálók: Rachlin, Albert Israel vegyész, Verona, N. J., Fellig, Josef biokémikus, Glen Rock, N. J., Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: F. Hoffmann-La Roche & CO. Aktiengesellschaft, Basel, Svájc Rovarirtószer Találmányunk tárgya rovarirtószer, melyet az jellemez, hogy valamely rovarölő hatású karíba­mátot és valamely (I) általános képletű pro­pargilarilétert tartalmaz. A (I) képletben Aryl jelentése helyettesítet­len vagy helyettesített aromás szénhidrogén­gyök, pl. fenil-, naftil-, dihidronaftil-, tetrahid­ronaftil-, antril-, fenantril-, indenil-, fluorenil­gyök, vagy a megfelelő, egy vagy több helyet­tesítőt tartalmazó aromás szénlhidrogénHgyökök, a helyettesítők pl. halogénatomok (különösen klór- vagy brómatomok), kis szénatomszámú alkil, kis szénatomszámú alkoxi-, metiléndioxi-, aril-, ariloxi-, aralkil (pl. benzil vagy fenetil)-, aralkoxi-, nitro-, ciano-, karboxi-, karbalkoxi-, acilamino- vagy kis szénatomszámú alkilimido­csoportok lehetnek. 10 15 Y jelentése oxigén- vagy kénatom. X jelen­tése hidrogén- vagy halogénatom, pl. klór-, 20 bróm-, jód- vagy fluoratom. Bejelentésünk értelmében a „kis szénatom­számú alkil^gyök" kifejezésen egyenes- vagy elágazóláncú, legfeljebb 7 szénatomot tártai- 25 mázó alkil-gyököik értendők (pl. metil, etil, pro­pil, izopropil). Az acilamino-esoportfoan levő acil-^gyök előnyösen kis szénatomszá,mú alkán­karbonsavakból (pl. ecetsav) vagy aromás sa­vakból (pl. benzoesav) deriválható. 30 Az (I) altalános képlet alá tartozó propargil­ariléterek alábbi képviselőit említjük példaként meg: 3-fenoxi-propin-i(l), 3-f enültio-propin-'(l), 1-j ád-34£enoxi jpropin-'(l). Hálofenilpröparigiléterek és tioétereík, pl.: 3-:(2,3^diklóríenoxi)Hpropin-'(l), 1 -j ód^3-(2,3-diklórtfenoxi)-propin-(l) 3-(2,3-dibrómfenoxi)-propin-(l), 3-i(2,4-diklórffenoxi)npropin-(l), 3^(2,5^dilklárfénoxi)-proph-H(l), 3- (2,3,6-triklórf enoxi) -propm-( 1), l-jód-3^(2,3,6-triikllónfenoxi)-propín-(l), 3-(2,3,4-toklórfenoxi)-propin-j (l), 3-(3,4,5-triklórfenoxi)-propin-(l), S-ía^-diklártfeniltioJ-propin^l), 1-j ód-3M(2,3-diMórfeniltio) npropin-1. Alkoxifenilpropargiléterek, pl.: 3-(4-metoxife:noxi)-propin-{l), 3-(2,6-dimetoxiienoxi)Hpiropin-{l), Metiléndioxifenilpropargiléterek, pl.: 3-(3,4-metiléndioxi-f enoxi)-propin-j(l). 154563

Next

/
Thumbnails
Contents