154557. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 9béta,10alfa-szteroidok előállítására

MAGTÁR NÉPKÖZTÁRSASÁG '•^r^ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1965. VII. 20. (HO—891) Közzététel napja: 1967. IX. 22. Megjelent: 1968. IX. 30. 1545S7 Szabadalmi osztály: 12 o 25 Nemzetközi osztály: C 07 c6 Decimái osztályozás: Feltalálók: Reerink Engbert Härmen vegyész, Bussum, Schüler Hendrik Fraderik vegyész, Leiden és Westerhof Pieter vegyész, Bussum, Hollandia Tulajdonos: F. Hofímann-La Roche & Co. Aktiengesellschaft cég, Basel, Svájc Eljárás 9ß,10«-s2teroidok előállítására A találmány tárgya eljárás az (1) általános képletű új li64ialogén 9/?,10ct-piregnáno<k előállí­tására, ahol R1 3-keto-zí 4 -, 3-íketo-zl 4 ' 6 -, 3-keto­-zl1 ' 4 -, S^eto-J1 ' 4 ' 6 -, 3-afl.koxi-zl3 ' 5 - vagy 3-acil­oxi-zl3 ' 5 -trendszer, és Hal klór-, bróm- vagy fluorátom. Az ilyen li6-halogén-9/J,10a^pregnánok példái: íea-fluoTHg^^liOianptriegriH^en-S^O-dion, 16u^uar-'9ß^iOiarJ pregu.-4^&a^3,20'-aiov., 16l a-bróm-9/S,10a-piregn-4^en-3,2'0-dio.n, 16ia-fluor-9^,10ia-pregna-4,!6-.dien-i3,20-d.ion, 16a-klór^9/?,!l0iaHpregna-4,6-Hdien-3,2i0-idion, lea-hrom-gySjilOa-pretgna^ljßHdien-S^O^dion, 16a-(fluorM9^,il!0ia-pregna-l,4,6-trien-3,2!0-dion, 16iaHkQ!Ór^9y3,10aHpregna^l,4,6-trien-3,20-dion, 16a-íbróm^9/ ö,10a-preg.naJl,4,6-trien-3,20Jdion, 16a^flfuor-9^,ílt0a-ipregna^l,4-diien^3,20-'dion, 16a-klórJ9y3,HOa-pr egna-1,4-dien-3,20-dion, 16a-bróm-9/ 8,10a-pregna-l,4-dien-3,2 l 0-dion, lSa-jfluor-S-nietoxi-g^ylOa-pregna-S^-dien^O-on, 16a-brórrH3-benziloxi-9/?, 1 Oa-pregna-3,5-dien­-20-on, 16a-klór-3-acetoxi-9/?, 1Oa-pregna-3,5-dien-20-on. Az új (1) képletű 16-halogén-9/?,10a-pregnáno­kat a normálsor megfelelő szteroidjainak elő­állításához használt ismert módszerekkel állít­hatjuk elő. Egy előnyös előállítási mód szerint a ()2) vagy (3) általános képletű 9/?,10ec-pregnánt, ahol R10 3-keto-zl4 -, 3-keto-zl 4 ' 6 -, 3-kefo-Zl 1 ' 4 - vagy 3-ke­to-zfi^^-rendszer és ahol OR szabad ^agy észte­rezett hidroxil-csoport, fluor-, klór- vagy bróm-5 hidrogénnel kezeljük, adott esetben a kapott 16-halogénvegyületeket további eljárási lépések­ben 1- és/vagy 6-helyzetben dehidrogénezzük vagy 3-enoléterré vagy 3-enolészterré alakítjuk át. 10 A (2) és (3) általános képletű vegyületek re­akcióját fluor-, klór- vagy brómhidrogénnel elő­nyösen közönséges hőmérsékleten, pl. 20—25 C°-on nem-ketonos, nemalkoholos, közömbös szerves oldószeriben, pl. alifás vagy aromás szén-15 hidrogénekben, mint petroléterben vagy benzol­ban, toluolban vagy xilolban, vagy halogénezett szénhidrogénekben, mint metilénkloridban, klo­roformban, széntetrakloridban vagy .klórbenzol­ban, nitrált szénhidrogénékiben, mint nitroben-20 zolban, vagy éterekben, mint dietiléterben, di­oxánban vagy tetralhidrofuránban hajtjuk végre. A fluor-, klór- vagy brórnhidrogént a <2) vagy (3) általános képletű vegyületek oldatába cél­szerűen száraz gáz alakjában, rendszerint V2— 25 10 órán át vezetjük be. A reakció lefolyását vékonyrétegkromatográfiával vagy a reafceió­elegy UV-abszorpciós spektrumának mérésével követhetjük. A kapott '16-halogén-3-keto-pregn-4-éneket to-30 vábbi reakciólépésékben 1- és/vagy 64ielyzetben 154557

Next

/
Thumbnails
Contents