154481. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a periódusos rendszer Vb csoportjába tartozó fémorganikus vegyületek előállítására

MAGYAK NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1966. VI. 28. (Sí—988) Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1965. XII. 03. Közzététel napja: 1967. IX. 22. Megjelent: 1968. VII. 31. 1S4481 Szabadalmi osztály: 12 o 26—27 Nemzetközi osztály: C 07 f Deciméi osztályozás: Feltalálók: Dr. Müller Richard prof., vegyész, Dathe Christian oki. vegyész, Radebeul, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: Institut für Silikon- und Fluorkarbon-Chemie cég, Radebeul, Német Demokratikus Köztársaság Eljárás a periódusos rendszer Vb csoportjába tartozó fénioíganikus vegyületek előállítására A találmány tárgya eljárás a periódusos rendszer Vb csoportjába tartozó fémorganikus vegyületek előállítására. Ismeretes, hogy orgamotrifluorszilánokat, ill. organopentafluorszilikátokat fel lehet használni organocsoportoknalk nehéz fémsókhoz való kap­csolására. Így már ismert olyan eljárás, amely szerint ezüstöt, higanyt, rezet, ill. aranyat or­ganotófluörszilánokkal, • ill. organofluorsziliká­tokkal át lehet alakítani a megfelelő, többé vagy kevésbé állandó fémorganikus vegyüle­tekké.. Meglepő módon azt találtuk, hogy a perió­dusos rendszer Vb csoportjába tartozó halo­génvegyületek, pl. az SbF3 , az az StaCl 3 , a BiF 3 , az AsF3 stb. organotrifluosrszilánokkal vagy or­ganofluorszilikátokkal reagálni képesek, a meg­felelő organoi(fém)(vegyüiletek képződése köz­ben. A reakciót víziben lehet lefolytatni. Az ol­dást elősegítő anyagok, így alkohol hozzáadá­sa elősegíti a reakciót, azonban nem feltétlenül szükséges. Az organotrifiluorszilán átalakulása akkor is bekövetkezik, amikor például antimontrifluo­rid-oldathoz alkálifluoridokat Vagy folysavat adunk, hogy alkálifluoranítimonát(in)okból, pl. ammóniumpentafiuorantimonáit(lill)ból indu­lunk ki. A halogénidek helyett kettős sók, így Li'C1 . 9bF3 , 3KN0 3 • SbF 3 vagy (NH/^SO/, • • SbF3 is használhatók, amelyeket komplexeik­ként, pl. Li[StoF3 Cl]-ként is felfoghatunk. Ugyanígy oxidokat (pl. SfoA és AS^) vagy hidroxidokat (pl. [Bi(OH)3 ] is használhatunk a halogén-vegyületek helyett, amikor halogén­;5 hidrogénsaivak, pl. HF vagy HCl jelenlétében dolgozunk. A könnyen illó organotrifluorszilánokat, pl. a GH3 SiF 3 -at <f. p. —30,2 C°) célszerűen fluor­szilikátok, pl. (M^MiOHsSiFs] alakjában hasz-10 náljuk. Ilyenkor — ellentétben a várakozással — a savanyú reakció, pl. az SbF3 -oldat sava-1 nyű reakciója ellenére nem távozik a rendszer­ből az organotrifluorszilán, hanem a szerves antimon vegyület olajként leülepszik a vizes 15 réteg alá és könnyen elkülöníthető, vagy pe­dig halogén-oldatokkal, pl. metanolos bróm­oldattal végzett oxidációval átalakítható a meg­felelő organoantimon(V)-dihalogenidekké. Az organotrifluorszüáriok helyett egyéb há-20 romfunkciós organoszilánok (pl. organotriklór­szilánok, organotrialkoxiszilánok, organotriace­toxiszilánók, monoorganohidrogénszilánok), or­ganosziloxánok vagy poliszilánok is felhasznál­hatók, amennyiben folysavval vagy egyéb, a 25 reakcióelegyhez hozzáadott flüorozószerekkel, így alkáli- és ammóniumlfluoridokkal átalakít­hatók organotrifluorsziilánokká. A találmány szerinti eljárás az eddig ismert eljárások közül elsősorban abban tűnik ki, 30 hogy vízben kivitelezhető, aminek következté-154481

Next

/
Thumbnails
Contents