154475. lajstromszámú szabadalom • Tanzisztoros oszcillometriás készülék

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SX AB AD ALMI | 154475 LEÍRÁS 2/. RÉSZBEN SZOLGALATI TALÄLMÄNY Bejelentés napja: 1965. VI. 09. Közzététel napja: 1967. VIII. 22. Megjelent: 1968. VII. 31. (SE—1256) Szabadalmi osztály: 42 I 9—18 Nemzetközi osztály: G 01 n Decimái osztályozás: Feltalálók: Dr. B. Nagy Sándor vegyész, Szabó Géza elektromérnök, Dr. Pungor Ernő egyetemi tanár, Budapest Tulajdonos: Szerves Vegyipari Kutató Intézet Budapest, 2/3 részben, Dr. Pungor Ernő egyetemi tanár, Budapest, 1/3 részben Tranzisztoros oszcillometriás készülék A találmány tárgya tranzisztoros oszcillomet­riás készülék, amely egyaránt alkalmas valós-és meddőkomponens mérésére kapacitiv mérő­cellák alkalmazásával. Ismeretesek mérőoszcillátorok, amelyek segít­ségével kapacitás és veszteségi átvezetés is mér­hető, így például a 148670 és 149345 lajstrom­számú magyar szabadalmakban \ ismertetettek. Ezek azonban nem alkalmazhatók nagy veszte­ségű dielektrikumok, például nedves talaj kité­réses módszer szerint történő mérésére. Az említett szabadalmi leírásokban ismerte­tett készülékek segítségével rezonancia, pontban történő méréssel, laboratóriumi méréseknél, nagy veszteségű dielektrikumok is mérhetők. Ez a mérési módszer azonban terepen nem alkal­mazható. Az említett 148670 1. sz. magyar szabadalmi leírásban ismertetett készülék módosított Hartly-kapcsolású oszcillátorral működik. Ez azonban induktív feszültség osztása miatt nem alkalmas nagy mérőfrekvencia megvalósítására. A találmány célja olyan oszcillometriás készü­lék megvalósítása, amely laboratóriumi körül­ményektől eltérő viszonyok között is és főleg terepen alkalmas olyan nagyveszteségű anyagok dielektromos állandójának mérésére, amelyek az ismert készülékekkel egyáltalán nem mérhetők vagy csak laboratóriumi körülmények között mérhetők. 10 15 20 25 30 A találmány további célja, hogy a készülék kitéréses módszerrel működjék, könnyen kezel­hető és egyszerű legyen, mennél kevesebb meg­hibásodást mutasson és főleg tömeges rutinmé­résekre legyen alkalmazható. A találmány tárgya, ezen követelményeknek megfelelő tranzisztoros oszcillometriás készülék, amely oszcillátort, mérőműszert, áramforrást, valamint folyékony és szilárd halmazállapotú vagy poralakú anyagok vizsgálatára szolgáló mérőcellát tartalmaz és készülék dielektromos állandó, valamint dielektromos veszteség okozta ohmos komponens mérésével dolgozik és az jel­lemzi, hogy Colpitts-kapcsolású oszcillátora rez­gőkörén kívül az oszcillátor tranzisztorának bá­zisa és a földpont közé hangolható segédrezgő­kör van kapcsolva. A találmány szerinti készülék alkalmazható­ságának körét lényegesen bővítjük azáltal, hogy különleges kapacitiv mérőcellákkal szereljük fel, amelyek előnyösen azonos kialakítású csatlako­zók segítségével egyszerű módon csatlakoztat­hatók az oszcillometriás készülékhez. A találmány szerinti oszcillometriás készülé­ket, valamint kiegészítő mérőcelláit példakénti kivitelek kapcsán, rajz alapján ismertetjük részletesebben. Az 1. ábra a találmány szerinti oszcillometriás készülék kapcsolási elrendezésének egy példa­kénti kivitele. 154475

Next

/
Thumbnails
Contents