154466. lajstromszámú szabadalom • Eljárás dibenzocikloheptatrién-származékok előállítására

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1967. III. 28. (RO—438) Franciaországi elsőbbsége: 1966. III. 29. Közzététel napja: 1967. VIII. 22. Megjelent: 1968. VII. 31. 154466 Szabadalmi osztály: 12 o 25; 12 p 6—10 Nemzetközi osztály: C 07 d2 Decimal osztályozás: Feltaláló: Fouché Jean Clement Louis vegyészmérnök, Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), Franciaország Tulajdonos: Rhone-Poulenc S. A., Párizs, Franciaország Eljárás dibenzocikloheptatrién-származékok előállítására A találmány tárgya eljárás az I általános képletű új dibenzo[a,d]cikloheptatrién-származé­kok, valamint savakkal alkotott addíciós sóik és kvaterner ammóniumsóik élőállítására. Eb­ben a képletben R 1—5 szénatomos alkilcsopor­tot', az X jelek egyike hidrogénatomot, a má­sik halogénatomot, elsősorban klór- vagy bróm­atomot, vagy 1—5 szénatomos alkilcsoportot jelent és a piperazin-gyűrű adott esetben egy vagy több metilcsoportot hord. Aszerint, hogy az X jelek közül az, amely egy helyettesítőt képvisel, a dibenzo[a,d]cikloheptatrién két ben­zolcsoportja közül melyikhez kapcsolódik, a továbbiakban tárgyalt I általános képletű ve­gyületek és bizonyos közbülső termékek a 2,11-illetve a 2,10-helyzetben kétszer helyettesített vegyületek lesznek {II, illetve III képlet, He = = helyettesítő). Az új vegyületekre jellemző a 10- vagy 11--alkilpiperazino-csoport jelenléte a dibenzo­cikloheptatrién-vázon. Az ismert dibenzociklo­heptatrién-származékok. az 1-helyzetben amino­alkilcsoporttal helyettesített vegyületek [M. Pro­fivá és munkatársai: J. med. pharmac. Chem. 4, 411 (1961)]. 5-amino-, illetve 10-aminodiben­zoeikloheptadién-származékokat ismertetnek a 616 905 sz. belga és a 153 201 sz. magyar sza­badalmak leírásai. Az I általános képletű dibenzo[a,d]'ciklohepta­trién-származékok előállíthatók egy IV általá-10 15 20 25 se nos képletű halogénmagnéziumpiperazin-szár­mazéknak — ebben a képletben Hal halogén­atomot jelent, R jelentése azonos a fent meg­adottal, és a piperazingyűrű szénatomjai egy vagy több metilcsoportot hordhatnak — az V általános képletű 10- és ll-halogén-dibenzo[a,d]­cikloheptatriének keverékével való reagáltatása útján — ebben a képletben Hal és az X jelek a fenti jelentésűek — hexametilfoszfortriamidos közegben dolgozva. E reakció sorári a 2-helyzetben helyettesí­tett 10- és ll-piperazmo-dibenzo[a,d]ciklohepta­triének keverékét kapjuk. E keverék összetevői szétválaszthatok a hagyományos módszerekkel, például frakcionált kristályosítással, adott eset­ben a megfelelő addíciós sókkal dolgozva. A IV általános képletű halogénmagnézium­-származékok előállítására metilmagnézium­jodidot reagáltatunk egy VI általános képletű piperazinszármazékkal hexametilénfoszfortri­amidos közegben — ebben a képletben R a fenti jelentésű, és a piperazingyűrű szénatom­jai adott esetben egy vagy több metilcsoportot hordanak. A találmány szerinti dibenzo[a,d]ciklohepta­trién-származékok előállíthatók a IV általános képletű halogénmagnéziumszármazékoknak a megfelelő VII általános képletű lítiumszárma­zékokkal való helyettesítésével is — ebben a képletben R a fenti jelentésű. Ebben az eset-154466

Next

/
Thumbnails
Contents