154236. lajstromszámú szabadalom • Átbillenés esetén biztosító védőkeret, főleg traktorok számára

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG .ipa ORSZÁGOS TALALMANTI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1966. XII. 15. (FI—326) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1965. XII. 17. Közzététel napja: 1967. VII. 22. Megjelent: 1968. V. 15. 154236 Szabadalmi osztály: 63 c 37—46; 63 c 58—91; 45 a 57/00 Nemzetközi osztály: B 62 d; A 01 b 57/00 Deci mái osztályozás: 631.312.025.5 Feltaláló: Stuckenberger Anton mérnök, Bruckmühl, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Georg Fritzmeier KG., Grosshelfendorf/über München, Német Szövetségi Köztársaság Átbillenés esetén biztosító védőkeret, főleg traktorok számára 1 A találmány tárgya átbillenés esetére a veze­tőt biztosító védőkeret kerekeken továbbítható és így mozgásra alkalmas munkagépek, főleg . traktorok számára. Átbillenés, felfordulás vagy gurulás esetén 5 biztosító védőkeretek számos kialakítása isme­retes már, ezek egyike sem felel meg azonban teljes mértékben a mai idők biztonsági előírá­sainak, mivel vagy túl rugalmasan, vagy túl me­reven vannak kialakítva és így az átbillenés! 10 energiát nem tudják a legelőnyösebb módon fel­fogni. A találmány célkitűzése olyan átbillenés eseté­re biztosító védőkeret kialakítása, mely a bizton­sági követelményeket a legteljesebb mértékben 15 kielégíti. Ezt a célkitűzést úgy oldjuk meg, hogy a felső keretet a támasztó rudakkal vízszintesen fekvő, rugalmasan és plasztikusan alakítható torziós rudak segítségével rögzítjük a jármű­höz. 20 A rögzítésnek és támasztásnak ezzel a módjá­val biztosítjuk, hogy a torziós rudak felfognak minden, a védőkeretre ható lökést, ha a jármű átfordul vagy gurul; ezek a torziósrudak a lökő­hatás irányától függően, vagy elcsavarodnak 25 vagy hajlítórúdként szerepelnek és emellett egy­részt a szükséges rugalmas lökéscsillapítást, más­részt pedig a rugalmas alakváltozással a szüksé­ges energiamegsemmisítést biztosítják. Célszerűen a jármű vezetőülésének mindkét ol- ^o dalán mereven rögzített oszlopot helyezünk el, melynek felső végén a jármű hosszirányában ki­nyúló, rögzítetten befogott torziós rúd van és azoknak a rögzítő lábon mindkét oldalon túlnyo­mó szabad végei az oszlophoz csatlakoznak. Ilyen módon rendkívül gazdaságos helykihasz­nálással létesítettünk támasztó szerkezetet, amely nem csupán a torziós erők tiszta bejutta­tását teszi lehetővé a rudakba, hanem azt a ked­vező lehetőséget is biztosítja, hogy hajlító erő­ket is viszonylag lágy rugóhatással tudjon fel­fogni, mivel a torziós rudak ebben a vonatko­zásban mint szabadon túlnyúló befogott tartók szerepelnek. Különösen előnyös, ha a támaszok a négyszög­letes keretként kialakított fedő-keret mellső és hátsó keresztgerendájához viszonyítva befelé el­tolt helyzetben vannak és előnyösen csuklósan kapcsolódnak a fedő-keret hosszanti gerendái­hoz. Ennek az elrendezésnek a segítségével a fedő-keret mellső és hátsó irányban kinyúlik. Ez azt az előnyt biztosítja, hogy a jármű vezetését végző személy rendelkezésére álló tér korlátozá­sa nélkül, elöl a fedő-kereten szélvédőüveg he­lyezhető el, míg a fedő-keret hátrafelé kiugró része a további átfordulás megakadályozására szolgálhat. Olyan traktoroknál, amelyeknél a vezető ülé­se megközelítően a hátsó tengely vonalában a két nagyobb méretű hátsó kerék között van, elő-154236

Next

/
Thumbnails
Contents