154228. lajstromszámú szabadalom • Eljárás antibiotikus hatású anyagok előállítására

MAGYAK NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1965. XII. 07. (DA—219) Amerikai Egyesült Államok-beli elsőbbsége: 1964. XII. 07. Közzététel napja: 1967. VII. 22. Megjelent: 1968. V. 15. 154228 Szabadalmi osztály: 30 h 1—8; 12 p 6—10 Nemzetközi osztály: A 61 k; C 07 d Decimái osztályozás: Feltalálók: Berger Julius mikrobiológus, Passaic, N. J. Amerikai Tulajdonos: Egyesült Államok, Karr E. Andrew vegyészmérnök, Bloomfield, N. J. n, m ,. . „ „ , Amerikai Egyesült Államok, Schacher Arno Johannes mikrobiológus, o^V *>asei, Benken, Svájc, Tabenkin Benjamin mikrobiológus, Upper Montclair, to a J c N. J. Amerikai Egyesült Államok Eljárás antibiotikus hatású anyagok előállítására Találmányunk tárgya eljárás antibiotikus ha­tású anyagok, éspedig a Streptomyces nemzet­séghez tartozó tenyészetek által termelt anti­biotikumok előállítására. A találmányunk tárgyát képező eljárást az jellemzi, hogy (1) valamely, a refuineus var. thermotolerans fajhoz tartozó, 3143 vagy 3144 NRRL-számmal rendelkező termofil Streptomycetát a) mintegy 0,1—9,0 súly% fehérjeforrást, — mimellett az össznitrogén és az amino-nitrogén aránya 3-nál nagyobb és az ossz nitrogén meny­nyisége kb. 0,005—0,48 vegyes%! — és b) valamely szénhidrát-forrást tartalmazó táp­talajon, keverés és levegőztetés mellett tenyész­tünk, mimellett a táptalaj pH-ja kezdetben kb. 35—55 C°-on mintegy 6—8,5, majd (2) a pH-t mintegy 12—15 óra fermentálás után kb. i6,0—6,9-es értékre állítjuk be, majd (3) a keletkező fermentlevet, kívánt esetben szűrés után, 200 C°-nál alacsonyabb forrás­pontú, hideg vízzel kis mértékben elegyedő, a nem illékony oldott anyagot magábanfoglaló extraktot képező, egyértékű telített alifás alko­holt tartalmazó oldószerrel extraháljuk, ezután a nem illékony anyagot az extraktból izoláljuk, majd kívánt esetben oldószer-rendszerrel tör­ténő kezeléssel tisztítjuk. A fenti eljárásnál felhasznált két, a Strepto­myces nemzetséghez és refuineus var. thermo­tolerans fajhoz tartozó termofil Streptomyceta NRRL száma 3143 és 3144. A törzsek rendszer­tani tulajdonságait az alábbiakban ismertetjük: Elágazó, 0,5—0,7 p, átmérőjű szubsztrátum 5 micélium. Eleinte fehér, majd közepes sárgába, sárgás-narancssárgába és közepes cserszínűbe átmenő; vagy fehér, szürkés-zölddé (közel szürke V2 fe) („Descriptive Color Names Dictionary, Cantainer Corporation of America), olajzölddé 10 vagy feketévé változó növekedés. Mérsékelt­bőséges, porszerű, néha vattaszerű, fehér, krém­sárga, vagy közepes szürke-mély szürkészöld (csaknem szürke 24—V2 ml) légmicélium, a táp­talaj összetételétől függően. Monopodiálisan el-15 ágazó, számos felül nyújtott vagy tömör spirál­lal rendelkező, sporoforok. A spirálok ritkán jelennek meg, általában 1—4 orsóból állnak, néha 8—10 fordulattal. A spórák oválisak, rö­videk-nyújtó ttak, szabálytalanul durva ki­dudorodásokkal, 0,5—1,2; 1,0—2,3 fi. 20 25 30 Gram-pozitív, nem saválló micélium és spó­rák. Lizozim-érzékeny vegetatív micélium. Né­hány táptalajon oldható pigment képződik. Fa­kultative termofil. Lelőhely: szamár-trágya. i(A szabadalmi leírás szövegében szereplő, zárójelben feltüntetett színmegjelölések a De­scriptive Color Names Dictionary, Container Corporation of America szerint kerültek alkal­mazásra.) 154228

Next

/
Thumbnails
Contents