154228. lajstromszámú szabadalom • Eljárás antibiotikus hatású anyagok előállítására

3 Növekedési jellemzők: Eljárás A tenyésztési kísérletekhez szükséges inoku­lumot rázott lombikokban, 14—16 órán át, 45 C°-on, 0,5% állati vagy növényi fehérje enzimes hidrolizátumát és 0,3% autolizált élesztő víz­oldható frakcióját tartalmazó, desztillált vízzel a kívánt térfogatra kiegészített táptalajon fej­lesztjük ki. Amennyiben ellenkező utasítás nincs feltün­tetve, a törzseket jellemzőik megállapítása előtt 45 C°-on mintegy 2 napon át tenyésztjük. A tör­zseket a további változások megfigyelése céljá­ból 3—10 napon keresztül tovább inkubáljuk. Az alábbi táptalaj^meghatározások az Applied Microbiology 9, 394^399 (1'961) irodalmi helyen szerepelnek. A táptalajok összetételét a példák végén ismertetjük. la. fenntartó táptalaj NRRL 3143: Vékony, fehér-szürke növekedés. Mérsékelt, fehér-világosszürke légmicélium. NRRL 3144: Jó, fehér-mélyszürke növekedés. Bőséges, fehér-krémsárga-világosszürke légmicé­lium. Ib. táptalaj NRRL 3143: Bőséges, fehér-világosszürke, ké­sőbb sötétszürke-fekete növekedés. Mérsékelt, vékony, fehér-közepes szürkészöld légmicélium. NRRL 3144: Bőséges, fehér-közepes szürke, sötétszürkévé változó növekedés. Bőséges, vatta­szerű, fehér, később szürkészöld légmicélium. II. táptalaj NRRL 3143: Jó, halvány szürkéből sötétszür­kévé átváltozó növekedés. Bőséges, vílágosszür­ke-közepesszürke légmicélium. NRRL 3144: Jó, közepes vagy sötétszürke növekedés. Halvány szürke, közepesszürkévé, majd zöldesszürkévé átalakuló légmicélium. III. táptalaj NRRL: 3143: Mérsékelt, korlátozott, fehér­halványszürke növekedés. Kevés, későn meg­jelenő, fehér-világosszürke légmicélium. NRRL 3144: Jó, fehér-halvány krémsárga nö­vekedés. Kevés, fehér-krémsárga, később vilá­gosszürke légmicélium. IV. táptalaj . NRRL 3143: Vékony, fehér-világosszürke nö­vekedés. Világosszürke-közepesszürke légmicé­lium. NRRL 3144: Vékony, fehér-krémsárga, ké­sőbb világosszürke növekedés. Krémsárga-vilá­gosszürke légmicélium. 4 V. táptalaj NRRL 3143: Jó, fehér, majd szürke-világos­barna növekedés. Vékony, eleinte fehér, majd 5 halvány szürkészöld légmicélium. Világosbarna oldható pigment. NRRL 3144: Jó, fehér, később krémsárga­világosbarna növekedés. Vékony, fehér-krém­sárga, majd világos szürkészölddé változó lég-10 micélium. Világosbarna oldható pigment. VI. táptalaj NRRL 3143: Jó, viszonylag vastag, világos-15 szürke, később sötét szürkészölddé változó nö­vekedés. Bőséges, vattaszerű, világosszürke, vi­lágos szürkészölddé változó légmicéüum. Sárga, később cserszínű, világossárga hátoldallal ren­delkező oldható pigment. 20 NRRL 3144: Bőséges, vastag, közepes szürke­szürkészöld (majdnem szürke 24—1 / 2 m l) növe­kedés. Közepesszürke, később szürkészöld, (majdnem szürke, 24—J /2 m l) légmicélium. Sár­ga, később cserszínű, világossárga hátoldalú 25 oldható pigment. VII. táptalaj NRRL 3143: Nagyon vékony, világosszürkés 10 növekedés. Kevés, fehér-világosszürke légmicé­lium. NRRL 3144: Vékony, világosszürkés növeke­dés. Kevés, világosszürke légmicélium. Paradicsom zabliszt 35 28 vagy 45 C°-on egyik törzs sem mutatott növekedést. Amidek: NRRL 3144: 45 C-on. Bőséges, fehér-citrom-40 sárga, később sötét olajzöld növekedés. Fehér­-krémszínű, világos szürkévé változó légmicé­lium. Világos cserszínű oldható pigment. NRRL 3144; 28 C°. Bőséges, fehér-világos­szürke, mustár színűvé változó növekedés. Mér-45 sékelt, világosszürke légmicélium. Oldható pig­ment nincs. NRRL 3143; 45 C°. Bőséges, fehér-világos­szürke, sötét olajzöld színűvé változó növekedés. Fehér-világosszürke légmicélium. Világos cser­színű oldható pigment. NRRL 3143; 28 C°. Közepes, fehér, később tevebarna (3 i e) növekedés. Kevés, fehér lég­micélium. Oldható pigment nincs. Czapek-glükóz NRRL 3144; 45 C°. Kevés, fehér-halványsárga 60 növekedés. Elszórt, fehér légmicélium. Oldható pigment nincs. NRRL 3144; 28 C°. Szép, fehér-elefántcsont­színű, majd közepes olajzöldszínű növekedés. Kevés, fehér légmicélium. Oldható pigment 65 nincs. 2

Next

/
Thumbnails
Contents