154206. lajstromszámú szabadalom • Univerzális garázs- és campingsátor

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG "lit SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Bejelentés napja: 1968. VI. 11. Közzététel napja: 1967. V. 26. Megjelent: 1968. IV. 16. (TO—697) 154206 Szabadalmi osztály: 33 d Nemzetközi osztály: A 45 f Decimal osztályozás: Tompos József, építészmérnök, Fábián Pál oki. mérnök, Budapest Univerzális garázs- és campingsátor A találmány univerzális garázs- és camping­sátor,, amely mind a gépkocsi takarót, mind a tábori sátrat egyaránt helyettesíti, és össze­rakott állapotban a 'gépkocsi csomagtartójában szállítható. Mint ismeretes, a gépkocsi elterjedésével mind nagyobb igény jelentkezik a gépkocsik tárolását illetve védelmét szolgáló berendezések iránt. A garázs építésének igen sok, mondhatni legtöbb esetben a területhiány szab akadályt. Ezen hiány kiküszöbölésére született a védőhuzat megoldás. A védőhuzat által nyújtott védelem azonban nem tökéletes. A huzat a gépkocsira felhelyezésekor a karosszérián levő por révén a gépkocsi zománcát felkarmolja, felsérti. Azon­kívül a védőhuzat alatt párásodás, vízlecsapódás, jegesedés támad, ami szintén káros a fényezett felületekre. Amennyiben a gépkocsira helyezett védőhuzat nedves állapotban megfagy, a gép­kocsiról károsodás nélkül le sem vehető. Ké­szítettek gépkocsi védelmére vázas garázspótló szerkezetet is, amelynél fa-, fémvázra lemez, műanyag, ponyva stb. borítást helyeznek el. Ezek a szerkezetek azonban szintén helyigénye­sek és helyhez kötöttek. A fentieken kívül a gépkocsitulajdonosok gyakran külön campingsátorral is rendelkeznek, mivel az ismert garázshelyettesítő megoldások egyike sem használható egyúttal táborozási cé­lokra. Ismeretes olyan sátormegoldás, amelynél a középső sátoroszlop szerepét a jármű képezi és a jármű mellett ,a sátor alatt az utasok szá­mára is van elegendő hely. Azonban ez a meg­oldás csupán gépkocsigarázs pótlóként nem al-5 kalmas, igen bonyolult és helyigényes, azon­kívül ennek is egyes részei a talajhoz vannak kötve. A találmány célja a fenti hiányosságok kikü­szöbölése és egy olyan sátorkonstrukció létesí-10 tése, amely tetszés szerint a gépkocsira szerel­hető védősátorként és talajra állítható camping­sátorként is felhasználható. Célja továbbá a ta­lálmánynak, hogy a sátor gépkocsipótlóként történő alkalmazása esetén sehol sem érintkez-15 zék a talajjal, tehát csak a gépkocsihoz legyen kötve és a borítófelület ne érje a gépkocsit, ha­nem a kettő között megfelelő légréteg helyez­kedik el. A találmány azon a felismerésen alap­szik, hogy a fenti célnak eleget tehetünk, ha 20 olyan sátorszerkezetet készítünk, amelynek a gépkocsi emelőjét befogadó hüvelybe támasz­kodó, valamint a gépkocsi tetejére támaszkodó vázszerkezete van, amely a talajra állítva tábori sátor vázát is alkotja. 25 A fentiek értelmében a találmány szerinti sátornak a gépkocsi emelőjét befogadó hüvelybe támaszkodó és a talajra is támasztható telesz­kópszerűen változtatható hosszúságú tartórúdjai, a tartórudakat összefogó vízszintes keresztrúdjai, SO a gépkocsi vízvezetőperemébe támaszkodó és 154206

Next

/
Thumbnails
Contents