154184. lajstromszámú szabadalom • Üzemeljárás klórozott aromás vegyületek folyamatos előállítására

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1966. I. 22. Közzététel napja: 1967. VI. 22. Megjelent: 1968. IV. 16. (NE—364) 154184 Szabadalmi osztálv: 12 q 14—31 Nemzetközi osztály: C 07 c, Decimal osztályozás: Feltalálók: Harmathy László tud. m. társ, (47%), Veszprém, Dr. Király György tud. főmunkatárs, (33%), Budapest, Dr. Nádasy Miklós tud. főmunkatárs, (20%), Veszprém Tulajdonos: Nehézvegyipari Kutató Intézet, Veszprém Üzemeljárás klórozott aromás vegyületek folyamatos előállítására A különféle korszerű növényvédőszerek fon­tos alapanyagait képezik a klórozott aromás vegyületek, pl. a klórozott benzol, toluol és fenolféleségek. Ezeknek az anyagoknak az elő­állítása ez idő szerint általában szakaszos üzem­módban történik, aminek hátránya a rendkívül hosszú — több órás, esetleg napos — reakcióidő. Ennek következménye a nagy készülékméret és ezáltal nagy beruházási költség, a magas üzem­költség, végeredményben a gazdaságtalan ter­melés. Emellett a termék nem állítható elő a kívánt tisztaságban, bizonyos hányada más kló­rozott termék. így pl. a diklórfenol mindenkor tartalmaz 5—10% triklórfenolt is. A klórozott aromás vegyületek előállításához stöchiometrikusan szükséges klórgáz mennyisége igen nagy, így pl. a diklórfenolhoz szükséges klór a fenol súlymennyiségének 1,5-szeresét, a triklórfenolhoz 2,25-szörösét, a tetraklórfenol­hoz a 3-szorosát és a pentaklórfenolhoz a 3,75-szörösét teszi ki. Ezek a klórmennyiségek gáz­térfogatban olyan nagyok, hogy szakaszos üzem­ben a gáznak és a folyadéknak a teljes átalaku­lásához szükséges belsőséges érintkeztetése csak hosszadalmasan mehet végbe. Lassítja továbbá a reakció lefolytatásának üzemvitelét az elvo­nandó nagy hőmennyiség. Találmányunk célja olyan üzemeljárás ki­dolgozása, amellyel a klórozott aromás vegyü­letek rövid reakcióidő alatt folyamatosan és tisztán állíthatók elő, kis beruházási és üzemi költségek mellett. Találmányunk tárgya üzemeljárás klórozott aromás vegyületek folyamatos előállítására. 5 Találmányunk több felismerésen alapul. Fel­ismertük ugyanis, hogy a klórozáshoz oly mó­don kapcsolt reaktorsort kell alkalmazni, amely­ben a folyadék soroskapcsolásban halad át, míg a klőrgáznak az egyes reaktorokba való be-10 vezetése párhuzamos áramban történik és ugyanígy kell a keletkezett sósavgázt is el­vezetni. A reaktorsor egyes reaktorait hűtéssel a megfelelő hőmérsékleten kell tartani és pedig a legtöbb klórt tartalmazó termék — pl. penta-15 klórfenol, hexaklórbenzol — előállítása esetén alkalmazott 4 sorbakapcsolt reaktor közül a hőmérsékletnek az elsőben 80 C°, a másodikban 100 C°, a harmadikban 150 C°, végül a negye­dikben 250 C° alatt kell maradnia. A reaktorsor 20 egyes reaktorait egymással összekapcsolt reak­tor-csoportok is helyettesíthetik. Alacsonyabb klórtartalmú termék előállítása esetén a reaktor­sor egyes reaktorait a sorból ki kell iktatni. A reakció rendkívül gyors lefolytatásához és 25 a felszabaduló hőmennyiség gyors elvezetéséhez szükséges igen intenzív érintkeztetés szempont­jából döntőnek ismertük fel azt a feltételt, hogy reaktorként olyan filmreaktort kell alkalmazni, amelynél a nedvesített felület a gázáram szá-30 mára a reaktorban rendelkezésre álló szabad 154184

Next

/
Thumbnails
Contents