154016. lajstromszámú szabadalom • Átmeneti kapcsoló sínjárművek számára, egy hagyományos és egy középütközős kapcsoló összekötésére

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1964. XII. 07. (IO—110) Franciaországi elsőbbsége: 1963. XII. 10. és 1964. VIII. 12. Közzététel napja: 1967. IV. 22. Megjelent: 1968. II. 15. 154016 Szabadalmi osztály: 20 e 1—22 Nemzetközi osztály: B 61 g Decimái osztályozás: Feltaláló: Jean-Baptiste Bouvat-Martin, mérnök, Párizs, Franciaország Tulajdonos: Société Generale Isothermos, Párizs, Franciaország Átmeneti kapcsoló sínjárművek számára, egy hagyományos és egy középütközős kapcsoló összekötésére A jelen találmány sín járművek kapcsolóira vonatkozik, főleg pedig úgynevezett átmeneti vagy vegyes kapcsolóra, amely alkalmas arra, hogy automatikusan működjön, mint közép­ütközős kapcsoló, egy másik ilyen kapcsolóval való összeköttetés létesítésére, de alkalmas ar­ra is, hogy a hagyományos kéziműködtetésű kapcsolóval kapcsolódjék össze. Ezek a hagyományos vasúti kapcsolók, mint ismeretes egy horgot tartalmaznak és ez a vonórúd végén van kialakítva) a vonórúd maga pedig rugalmasan csatlakozik az alvázhoz, de emellett a kanyarodás lehetővé tételére víz­szintes síkban el is fordítható. A horog hátsó részén furattal van ellátva, amelyet szemnek is szoktak nevezni és amelyben vízszintesen fekvő csap van, amelyen két kar csuklósan helyezkedik el. E karok csavaranyához csatla­koznak, amelyben egymással ellentétes mene­tek vannak és ezzel az ellenanyával lehet is­mert módon a kapcsolót megfeszíteni vagy lazí­tani. Van továbbá az ilyen hagyományos kapcso­lóban egy U-alakú rész is, amely magában véve jól ismert módon vesz részt a két jármű ösz­szekapcsolásában. Összekapcsolás után szokták a bal-jobb menetű anya forgatásával vagy a csavaranyában levő orsó forgatásával a kívánt feszítést létrehozni. Ismeretesek továbbá sínjárműveknél az ön­működő kapcsolók, melyeknél kapcsolófejet és megfelelő üreget alkalmaznak és az ilyen kap­csolók az ütődéseket csillapító rugókkal mű­ködnek. Az egymással kapcsolódó részek kívül és belül mégfelelő kialakítással rendelkeznek 5 olyképp, hogy az egyik kapcsoló fejrésze a másik kapcsoló üregébe illik és a kapcsolódás a két jármű találkozásánál Önműködően jöri létre. Kapcsolás létrehozása végett tehát csak az szükséges, hogy a két jármű viszonylag Í0 kicsi erővel egymáshoz ütközzön. Jelenleg az európai vasutak azzal foglalkoz­nak, hogy ilyen önműködő kapcsolókkal lássák el sínjárműveiket és ezzel kapcsolatosan az a probléma merül fel, hogy a járművek át-15 alakítása, ill. az önműködő kapcsolók felszeré­lése csak több év leforgása alatt lehetséges, így mindkét kapcsolótípust egyidejűleg kell alkal­mazni. Gyakori tehát az olyan eset, amikor önműködő középütközős járművet a hagyomá-20 nyos kapcsolójú járművel kell összekapcsolni, mely utóbbi az említett feszítőcsavarral van ellátva. Ezért van szükség arra, hogy átmeneti kapcsolókat alkalmazzunk, amelyekre a jelen találmány is vonatkozik. 25 Javasoltak már efféle szerkezeteket, ame­lyeknél a szokásos, jobb-bal menetes feszítő­orsó olyan toldalékkal van ellátva, amelynek külső alakja megfelel a középütközős kapcsoló­fej belső kialakításának. Az ilyen szerkezetek 30 főleg a Willison-féle kapcsolóval működnek 154016

Next

/
Thumbnails
Contents