153983. lajstromszámú szabadalom • Kisnyomású olajégő ipari kemencékhez

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1965. XI. 10. Közzététel napja: 1967. IV. 22. Megjelent: 1968. II. 15. (BI—226) 153983 Szabadalmi osztály: 24 b Nemzetközi osztály: F 23 d Decimal osztályozás: Feltalálók: Bikics Zoltán mérnök, Miskolc Tulajdonos: KGM Tüzeléstechnikai Kutató Intézet, Miskolc Kisnyomású olajégő ipari kemencékhez 1 A találmány ipari kemencékhez való kis­nyomású olajégő. Mint ismeretes, a kisnyomású olajégők sza­bályozásakor az olaj és a levegő mennyiségét általában egymástól függetlenül állítják. Ennek 5 hátránya, hogy az olaj és levegő egymáshoz viszonyított aránya, tehát nemcsak a gáz ösz­szetétele, hanem a porlasztás minősége is vál­tozhatik és a legtöbb esetben változni is fog. A találmány célja e hiányosság kiküszöbö- io lése és olyan kisnyomású olajégő létesítése, amelynél a teljesítmény szabályozás az olaj és a levegő egymáshoz viszonyított arányának változása nélkül foganatosítható. A találmány alapja az az elgondolás, hogy a kisnyomású 15 olajégőbe vezetett olaj és levegő szabályozó szervei között olyan kényszerkapcsolatot kell létesíteni, amely a mennyiség változtatása mel­lett biztosítja a mennyiségi arány változatlan­ságát. Evégből olyan önmagában ismert olaj- 20 égőből indulunk ki, amelynek szekunder leve­gőt vezető toldattal ellátott égőháza, valamint az égőházon át olaját bevezető és porlasztó fúvókában végződő olajvezetéke van. A talál­mány értelmében mármost az olajvezeték cső- 25 tengelyként van kialakítva, porlasztó fúvókás végét a szekunderlevegőt vezető toldaton be­lül tengelyirányban elmozdíthatóan, de el nem fordíthatóan elrendezett és központosán veze­tett primer légvezeték veszi körül, a csőten- 39 gelynek a porlasztó fúvókás véggel ellentétes vége az égőház kúpos furatába illeszkedik, a csőtengely központi furata és az égőház olaj­bevezető furata közé a kerület irányában vál­tozó keresztmetszetű olajbevezető járat, a cső­tengely külső palástja és a primer légvezeték közé csavarvonal alakú horonyból és ezzel kap­csolódó pecekből álló kényszerkapcsolat van iktatva, a primer légvezeték pedig a csőtengely porlasztó fúvókája körül diffuzorként van ki­alakítva. A találmány szerinti olajégő nagy előnye, hogy az olajat vezető különleges cső­tengely folytán a teljesítmény egyetlen fo­gantyú mozgatásával szabályozható, miközben sem az olaj és a levegő egymáshoz viszonyított aránya, sem a porlasztás minősége nem vál­tozik. A találmány szerinti olajégő kitűnik igen egyszerű szerkezetével, különleges tűréshatá­rok nélkül gyártható alkatrészeinek kis számá­val, valamint a hátsó szerelés lehetőségével. A találmányt részletesebben a rajz alapján ismertetjük, amelyen a találmány szerinti olaj­égő példakénti kiviteli alakját tüntettük föl. A rajzon: Az 1. ábra a 2. ábra I—I vonala mentén vett hosszmetszet. A 2. ábra az 1. ábránka megfelelő felülnézet. A 3. ábra az 1. ábra III—III vonala mentén vett metszet nagyobb léptékben. 153983

Next

/
Thumbnails
Contents