153877. lajstromszámú szabadalom • Állóhullámaránymérő - hasított tápvonal

MAGYAK NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1965. XII. 18. Közzététel napja: 1967. II. 22. « Megjelent: 1967. XI. 15. (TA— 874) 153877 Szabadalmi osztály: 42 d 1; 21 e 29—36 Nemzetközi osztály: F 06 q Decimái osztályozás: Feltalálók: Haslinger László tudományos munkatárs, Flaskár Zoltán tudományos munkatárs, Budapest Tulajdonos: Távközlési Kutató Intézet, Budapest Állóhullámaránymérő — hasított tápvonal 1 A találmány tárgya négyszögkeresztmetszetű csőtápvonal állóhullámaránymérőknél alkalma­zott hasított tápvonalszakiasz kialakítására vo­natkozik, amely az eddig ismertekhez képest gazdaságosabb' gyárthatósága mellett az álló­hullámaránjymérők pontossági követelményeit fokozottan elégíti ki. Ismeretes, hogy az: áilóhullámaránymérők mérési pontossága saját állóhullámarányuktól is lényegesen függ. Ez pedig egyrészt a hasított tápvonal elkészítési pontosságának, másrészt a kicsatolőszionda mérés irányú elmozgatásakor keletkező, a hasítékot: tartalmazó tápvonalsík és a hasitokba merülő szonda közötti relatív elmozdulásnak függvénye (Dr. Almássy Gy.: Mikrohullámú mérőműszerek és mérések, 159. old.) E hatások: közül az említett: síkra merő­leges irányú szicndaingadozás a legkapósabb, mivel a ki-be merülő szondába a bemerülés hosszának függvényében indukált feszültség­ingadozás ugyanazt a jelenséget kelti, mintha az állóhullámcsomóponton haladt volna ét. A saondaingadozás pedig a szondát magábaníog­laló futóművel ellátott kocsi vezetésének pon­tosságától függ. Ismeretesek olyan. állóhullámaránymérő­konstrukciók, amelyeknél a kocsi futóművének vezetése a tápvonal tengelyével párhuzamosan szerelt, de önálló szerkezeti egységet képező vezetékekkel van megoldva {Hawiett Packard, Siemens, FMV). A vezetékek acélból készülnek és rajtuk a kocsi kisméretű golyóscsapágyak vagy acélgolyók közbeiktatásával gördül. Hát­ránya egyrészt, hogy a vezetékeket külön el 5 kell készíteni, másrészt a vezetékeket a táp­vonallal összekötő szerkezeti részek: — a meg­felelő pontosság érdekében — sok szűk tűrésű közvetett méretet tartalmaznak gyártási költ­ségük nagy. A tűrések összegződnek, mégpe-10 dig minden pontban más értékű eredővel, és ez a körülmény létrehozza .a nem kívánt szón dainga d O'Zást. Léteznek 'még olyan konstrukciós megoldá­sok is, ahol a kocsi vezetése a hasított vonalból 15 kialakított prizmán történik (Derveaux). E meg­oldástípusok az előzőhöz képest kevesebb szűk tűrésű méretláncot tartalmaznak. A szonda­ingadozás nagyságát a prizmafelületek és a ha­sított vonal rést tartalmazó síkja közötti pár-20 huzamossági hibák határozzák meg. Hátránya; a plusz: művelettel legyártandó vezetőfelületek költségessége, továbbá a még meglevő — pon­tosságot rontó — tűréslánc. A találmány szerinti •hasított tápvonal elo-25 nyei abban nyilvánulnak meg, hogy a kocsi vezetőfelületének kialakításakor nincs tűrés­lánc, nem igényel plusz műveletet sem, mivel az a hasított tápvonal kialakításakor szükséges gyártási műveletekkel adódik, 'ezáltal az előál-30 lítási költsége csö'kken. '(Ugyanis, gyártási okok 153877

Next

/
Thumbnails
Contents