153397. lajstromszámú szabadalom • Közepes mangántartalmú olvasztott fedőpor és eljárás előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1964. III. 14. Közzététel napja: 1966. VII. 22. Megjelent: 1967. III. 31. (HO—814) 153397 Szabadalmi osztály: 49 h 34—37 INemzetköz: csztály: B 23 k Decimal osztályozás: Feltalálók: Horváth Dezső oki. kohómérnök, Budapest, 40%, Szalay János oki. kohómértiök, Zagyvaróna, 40%, Horinka István igazgató, Zagyvaróna, 10%,, Dr. Visnyovszky László oki. kohómérnök, 10%, Budapest Tulajdoinos: ötvözetgyár, Zagyvaróna Közepes mangántartalmú olvasztott fedőpor és eljárás előállítására A találmány közepes mangántartaflimú . és ja­vított tulajdonságokkal rendelkező olvasztott fedőporra és annak előállítására vonatkozik. A mángántaritalímű, fedettívű hegesztéshez fel­használható fedőporókat a célnak megfelelő ösz­szatétel'ben alacsony vastartalmú mangánércek, különböző savanyú és foázifcus jellegű áSvá­nyi hozagianyaigok keverékének lángkemenioáben vagy pedig ívfányes elektrdkémenieében itörténő összeolvasztás© útján állítják elő. A fedőporok 10 mangántartalom szempontjából két csoportra oszthatók: 1. Magas. maragánitartalmú fedőporok. • 2, Közepes miangántantailmú fedőpordk. Az első csoportba tartozó fedőporok MnO-tar­talma általában meghaladja; a 34%-ót, míg a második csoportba sorolt fedőporoík MnO-tartal­mia általában 20% aüaltt van. Közismert magas MnO-Jtátrtalmú fedőpor pl. a szovjet AN 348 A jelű, melynek összetétele: MnO Si02 CaO MgO A12 0 3 CaF2 FeO S P 34,5—37,5 41—43,5 <5,5 5,5—7,5 <3,0 3,5-^5,5 <1,0 <0,15 <0yl2 A közepes MnO tartalmú fedőpocok összetéte­lét az 1. sz. táblázat szemlélteti. Mindkét minőségű fedőpor előállítását az jel­lemzi, hogy az ásványi eredetű elegyalkotók összekeverése után a keveréket abból a célból olvasztják meg, hogy többalkotós metasziliká­tok képződése köziben fedőpart nyerjenek. Az ismert eljárásokhoz fűződő hátrány abból adódik egyrészt, hogy az előállításhoz jelenté­keny mennyiségű elektromos energia felhaszná­lása szükséges (1 tonna fedőpor összeolvasztás­sal való előállítására mintegy 1000 kW), más­részt egy lépések előállításához csak különleges ^tisztasági fokú, 1% alatti vastartalmú foszfor­ban sztegény mangánércek (pL egyiptomi vagy indiai mangánérc) használhatók fel. 15 20 25 S0 A közepes mangántartalma, fedettívű hegesz­téshez használható fedőporok alkalmazása során a hegesztési varrat szilárdsági tulajdonságainak kialakfitásárla magasan ötvözött, nagy mangán­tartalmú hegesztőhuzalt kell használnij amely az eljárás gazdaságossága szemiponltjából hát­rányos. Általában a. közepes mangántartalmú fedőporokhioz az FMn 1. minőségű, alábbi ösz­szetételű hegesztő huzalt Ihlasznélják, amelynek alábbi összetétele van: Si Mn 0,1 0,03 0,8—1,1 0,04 0,04 A magas mangántantalmú fedőporokhoz (pl. AN—348 A) pedig FMnO minőségű, alábbi ösz­szetételű hegésztőhuzal használatos: 153397

Next

/
Thumbnails
Contents