153390. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szinergetikus hatású fungicid szer előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI, HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS m**m*iBm~r*4m*B Bejelentés napja: 1965. V. 08. Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1964. V. 16. Közzététel napja: 1966. VIII. 22. Magjelent: 1967. III. 31. (FA—588) 153390 Szabadalmi osztály: 451 m. Nemzetközi osztály: A 01 ,n, 9°2 Decimal osztályozás: 632.951.2:547 Feltalálók: Seherer Otto vegyész, Bad Soden/Taunus, Frensch Heinz vegyész, Frankfurt/Main, Stenger Willi vegyész, Kronberg/Taunus, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft, vormals Meister Lucius & Brüning cég, Frankfurt/Main, Német Szövetségi Köztársaság Eljárás szinergetikus hatású fungicid szer előállítására A találmány tárgyiát eljárás képezi egy új szinergetikus hatású és a növények által igen jól elviselhető (fungicid 'készítmény előállítására. Szerves trifenil-ón vegyületek fungicid sze­rekként való alkalmazása már ismeretes pl. a 5 950970 sz. német szabadalmi leírásból. Számos, a szerves ónvegyületekkel szemben különöseb- • ben' érzékeny kultúrnövény esetében azoniban e szerek alkalmazása nem minden esetben volt ajánlatos. Javasolták már ezért az 1 021 627 sz. JQ közzétett német szabadalmi leírásban (DAS), valamint a 604 225 sz. 'belga szabadalmi leírás­ban a trifferíü-ón vegyületek fitotoxikusságának csökkentése céljaiból alkalikus hatású anyagok­nak, mint k®lráumlkairboináteiak vagy natrium- 15 karbonátnak, továbbá vizes közegben kolloid oldatokat képező hidrofil anyagoknak, mint po­livinilalkoholnak és metücellulóznafc az ilyen szépekhez való adását. Azonban 'ez az eljárás ( ' sem minden esetiben vezet ikáelégíitő eredmény- 20 re. A trifenil-ón vegyületek bizonyos diliokar­bamátokkal, pl. man'gán-*etálén-bisz ditiókarba­máttal való kombinálása útján az 1 127140 sz. és 1143 668 sz, német szabadalmi leírások sze­rint sikerült ugyan az említett szerves ónve- 25 gyületék fitotoxifcusságát csökkenteni ós így e szerek alkalmazási területét lényegesen kiszéle­síteni, az ilyen kombinációk esetében is, pl. a trifenil-ónklorid alkalmazása során azonban egészen különleges feltételek betartására van 30 szükség a növények károsodásának elkerülése érdekében. A jelen találmány szerint előállítható sziner­getikus hatású fungicid készítmények a [(C6 H 5 )3Sn].„-X , . általános képletnek megfelelő trifenil-ón vegyü­letet — e képletben X valamely, iaz ónhoz nem szénatomon keresztül kapcsolódó szervetlen vagy szerves, -gyököt képvisel, n pedig az X. gyök vegyértékszámának megfelelő egész számot je­lent —• tartalmaz valamely dirüokarbamáttal, különösen az etilén-bisz-ditioJkiarba:min:3av man­gán-, cink-, vas- vagy nátriumsójával elegyítve, továbbá még legalább egy további, a szer fito­toxikusiságát csökkentő adalékot, pl. valamely alkálikusan reagáló anyagot, mint kalciumkar­bonátot, káliumacetátot, .náferiumaoetátot, kal­tóumacetátot, földalfcálifémoxidót vagy -hidr­oxidot >és valaimely fehérjietartalmú anyagot, pl. véralbumint, kazeint, tejport vagy ún. szárított kukoricalekvárt is, A készítmény összetételi aránya szempontjából jól bevélt az' olyan meny­nyilségi arány, amelynél kb. 1—50 súlyrész tri­fenil-ón vegyület jut 1 súlyrész ditiokarbamátra. A találmány szerinti előállított készítmények a szokásos porozószerek, nedvesíthető porok, sziamcsézett készítmények vagy (paszták alakján ban készíthetők el. Segédanyagként a szokásos 153390

Next

/
Thumbnails
Contents