153376. lajstromszámú szabadalom • Eljárás finomszemcsés oxálsav és izo és/vagy tereftálsav keverék-poliamidok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1965. XI. 08. (CE—514) Német Szövetségi Köztársaság-béli elsőbbsége: 1965. I. 23. Közzététel napja: 1966. VIII. 22. Megjelent: 1967. III. 31. 153376 Szabadalmi osztály: 39 c Nemzetközi osztály: C 08 gl Decimái osztályozás: Feltalálók: Dr. Wolfes Wolfgang, Witten-Bommern, Dr. Renckhoff Gustav, Witten-Ruhr, Német Szövetségi Köztársaság tulajdonos: Chemische Werke Witten GmbH, Witten (Ruhr), Német Szövetségi Köztársaság Eljárás finomszemcsés oxálsav és izo- és/vagy tereftálsav keverék-poliamidok előállítására Ismeretes, hogy polioxaraidok csak abban az esetben képződnek a gyakorlati felhasználás­nak megfelelő molekulanagyságban, ha előállí­tásuknál kiindulási .anyagként oxál&av-alkilész­tert vagy oxalilkloridot alkalmaznak. 5 A 2.598.031 sz. USA szabadalomiban például előnyös ej árasként írják le dibutiloxalát és de­kametiléndiamin oldószer (pl. alkohol vagy toluol) jelenlétében, 100 C°-nál magasabb hő­mérsékleten végrehajtott reakcióját Ekkor az 10 oldatból kb. 1,38 relatív viszkozitású oligomer előkondenzátum válik ki, melyet izolálnak, majd ömledékiben, 270 C°-on gyakorlati céloknak megfelelő molekulanagyság eléréséig továfolb­kondenzálnak, ' 15 A 8B8.150 sz. angol szabadalomban ismertetett eljárás szerint oxálsavdislkilésztoeket 7—10 szénatomot tartalmazó alifás diaminokkai ugyan­caak inert oldószerben és 100 C° feletti hőmér­sékletien kondenzálnak, A kapott előkondtenzá- 20 tumtot az oldószer és a reakciónál felszabaduló alkohol ledeszítülálása után ömledlékben 260 C°­on, vagy szilárd állapotban, a polioxáamid olva­dáspontja alatt = 5 C°-ig terjedő hőmérsékle­ten tovább kondenzálnak. 25 A J. and EC. Product Research and Develop-, ment Vol. 2, No. 2, 119—421. oldal, ,(1963 június) irodalmi helyen a fentihez nagyon hasonló el­járás található. A fenti eljárásoknál kiindulási .anyagként JQ csak oxálsavészterek alkalmazhatók; más dd­kanbonsavak dialkilészterei ugyanis alacsony hőmérsékleten nem reagálnak a diaminokkal, míg magasabb hőmérsékleten a felszabaduló alkoholok az aminokra aikilező hatást gyakorol­nak, miáltal a poliamidok tulajdonságai meg­változnak, lánetönés lép fel, és ez a kívánt reak­ciót kedvezőtienül befolyásolja. Ugyancsak ismeretes, hogy polioxiaraidok aro­más dikairbonsavakkal, különösen izo- és teref­tálsawal elvégzett keverék-pohkondenzációval is előállíthatók. Ily módon hőálló, olvadáspqnt­-tartománnyal és magas olvadási viszkozitással rendelkező, kiválóan megmunkálható (pl. fröccs­öntéssel) poliamidokat nyernek, míg az oxálsav­észteralapú polioxiamidók éles olvadáspontjuk és alacsony olvadási viszkozitásuk miatt ez utóbbi megmunkálásra kevéssé alkalmasak. A fenti keverék-poHkondenzáitumok a savkloridok­ból ismert módon, azonban csak hátárfelület­-kondenzáeiós eljárással állíthatók elő; az el­járás gazdasági okokból kifolyólag nem bír jelentőséggel. Azt találtuk, hogy osSálsav izo- és teneftálsav­val képezett könnyen feldolgozható, finom­szemcsés keverék-pohiamidjai új eljárással állít­hatók elő oly módon, hogy kiindulási anyagként oxálsav alifás, primer vagy szekundér,. legfel­jebb 13 szénatomot tartalmazó alkoholokkal al­kotott diésztereinek és izo- és/vagy tereftálsav 153376

Next

/
Thumbnails
Contents