153350. lajstromszámú szabadalom • Irón, elsősorban golyósirón hosszirányban állítható, rugóterheléses irónbetéttel

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1964. XI. 25. Német Szövetségi Köztánsaság-beli elsőbbsége: 1963. XI. 26. Közzététel napja: 1966. VII. 22, Megjelent: 1967. III. 31. (Rí—278) 153350 Szabadalmi osztály: 70 b Nemzetközi osztály: B 43 c Decimal osztályozás: Feltaláló: Helmut BrosiS, Altenberg über Nürnberg, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Jacob Bitter KG., Brensbach/Odw, Német Szövetségi Köztársaság Iron, elsősorban golyósiron, hosszirányban állítható, rugóterhelésfes irónbetéttel A találmány tárgya egy olyan irón, különö­sen golyósiron hosszirányban áEítható rugóter­heléses íróibetéttel, melynél a betét elállítására egy, az íróhüvelyben elhelyezett nyomógomb és egy közvetlienül' a betétre ható, ferde fogak­kal felváltva bosszú és rövid bevágásokat tar­talmazó irónnüvelyhez kapcsolódó, forgatható kapcsolószerv szolgálnafc, melynek fogai a nyo­mógomb működtetésekor az éppen elfoglalt be­vágásokból kilépnek és a kapcsolószerv rövid forgó mozgása következtében a betétrugó ha­tása alatt a szomszédos bevágásokfaa beugra­nak. Egy ilyen fajtájú ismert golyósirónnál a kapcsolószerv forgó mozgását a nyomógombon elhelyezett, lefelé álló ferde homlokfelületű fo­gak váltják ki, melyek a kapcsolószerv meg­felelően ferde elemiéivel olyan módon hatnak egymásra, hogy a nyomógomb működtetésének hatáséra az egyik kapcsolóéllásból kilépő kap­csolószerv a nyomógomb fogoldalainaik ferde­ség! méreténeik megfelelő forgó mozgást végez a következő kapcsolóállásba. Az ilyen 'módon kiképzett irón előállító mechanizmusa legkeve­sebb h'árom. önálló alkatrészt igényel Mivel a 'kapcsolószerv forgómozgását egymáson csúszó ferde felületek váltják ki, a mechanizmusnál a kapcsolás nehézkessé válik. A találmány kiindulópontja az előbbiékben ismertetett kiképzésű irón, és a találmány ab­ban áll, hogy a nyomógomb 'és a kapcsol ószerv 10 15 20 25 — a ikapcsolószerv forgó mozgásának előidézése céljából — egy rugalmasan elforduló közdarab közvetítésével egymással kölcsönhatásban van­nak. Egy rugalmasan elforduló közdarab he­lyett fcét vagy több ilyen fajta közdarab is létrehozhatja a kölcsönhatást. íElőnyöeen alkal­mazhatók, mint rugalmasan elforduló közdara­bok a központ körül elhelyezett, egy síkban meghajlított, vagy a nyomógomb hossztengelye körül spirált képező hajlítótámaszok- A rugal­mas közdarabok mindkét végükön hajlítócsufc­lót tartalmazó ferde támaszokból is állhatnak. Az előfordulás mértékét 'és a rugalmasan él­forduló közdarabnak a nyomógomb működte­tésekor bekövetkező tengelyirányú összenyomó­dását előnyösen egy ütközővel, pl. alul a nyo­mógombnál elhelyezett ütközoesappal, lebet korlátozni a nyomógomb és a kapcsolőszery között. A találmány szerint kiképzett szerkezetben a kapcsolószerv forgását az váltja M, hogy a ru­galmasan elforduló közdarab a nyomógomb működtetésének hatására a nyomógomb és a kapcsolószerv között ©Mordul és .ezáltal a kap­csólószerv forgatónyomatékot kap, amely — amint a kapcsolószerv fogai az egyik kapcso­lási helyzetből kilépnek — hatni kezd, és a most már szabaddá vált kapcsolósaerv forgó­mozgását a következő kapcsolási helyzetbe a rugalmasan elforduló közdarab, ill. közdarabok 153350

Next

/
Thumbnails
Contents