153253. lajstromszámú szabadalom • Eljárás új izokinolin-származékok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1965. IX. 21. (HO—902) Amerikai Egyesült Államok-beli elsőbbsége: 1964. IX. 21. Közzététel napja: 1966. VI. 22. Megjelent: 1967. I. 20. 153253 Szabadalmi osztály: 12 p 1—5 Nemzetközi osztály: C 07 d2 Decimái osztályozás: Feltaláló: Wenner Wilhelm vegyész, Upper Montclair, Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: F. Hoffmann-La Roche et Co., A. G. cég, Basel, Svájc Eljárás új izokinolin-származékok előállítására A találmány tárgya eljárás az (I) általános képletű új heterociklusos vegyületek, valamint savaddíeiós sóik előállítására, ahol Rí és R2 kö­zül az egyik hidrogén, kis szénatomszámú alk­oxi- vagy hidroxil-csoport és a másik hidr- 5 oxil-csoport. A kis szénatomszámú alkoxi^csaport egyenes­vagy elágazó láncú, előnyösen legfeljebb 7 szénatomot tartalmazó szénhidrogén-csoport, pl. metoxi-csöport stb. lehet. 10 Az (I) képletű vegyületek közül azok, ame­lyekben Rx és R 2 közül az egyik hidroxil-eso­port és a másik kis szénatomszámú alkoxi-, előnyösen smetoxi-csoport, különösen jelentő­sek. 15 Az (I) képletű vegyületek bázisos vegyületek, , amelyek szervetlen és szerves savakkal sav­addíeiós sóklat képeznek. E sókat előnyösen pl. az alábbi savakkal kaphatjuk: halogénMd­rogénsaviak, mint sósav, brómhidrogén, jódhid- 20 rögén, fluórhidrogén; egyéb ásványi sawak, mint kénsav, salétromsav, foszforsav stb.; alku- vagy airilszulfonsavafc, mint etánszulfonsav, p-toluol­szulfonsav, benzolszulfonsav stb., valamint egyéb szerves savak, mint ecetsav, borkősav, maiéin- 25 sav, citromísav, benzoesav, szalicilsav, laszkorbin­sav stb. A gyógyászatilag kevéssé alkalmas savak sói ismert módon gyógyászatilag elviselhetőbb savak sóivá, alakíthatók át. Ezt az átalakítást vagy 30 közvetlenül vagy a szaibiaid bázis semlegesítése útján hajthatjuk végre. Az (I) képletű vegyületek előállítását az jel­lemzi, hogy valamely (II) képletű 1,2,3,4-tetra­hidroizokinolint vagy savaddíeiós sóját, ahol Rj. és R2 jelentése a fentiek szerinti, karboxamidin­csoportot leadó vegyülettel hozzuk reakcióba. Így pl. az (I) képletű vegyületeket úgy állít­hajtuk elő, hogy a (II) képletű 1,2,3,4-tetrabid­roizokinolin-származékot vagy savaddíeiós só­ját ciánamiddal vagy a (III) képletű vegyület savaddíeiós sójával, ahol R3 alkilmerkapto- vagy alikoxi-csoport, reakcióba hozzuk, kívánt eset­ben a kívánt savaddíeiós sót szabad bázissá és/vagy a szabad bázist savaddíeiós sóvá ala­kítjuk. A találmány szerinti eljárás foganatosít ási módja értelmében a (II) képletű 1,2,3,4-tetrar­hidroizokinolint a 2-Msíszénatomszámú a!kil^2~ -^izatiofcarbamid savaddíeiós sójával hozzuk re­akcióba. E reaktáns savaddíeiós sójának alkal­mazásával az (I) képletű vegyület savaddíeiós sój'ához jutunk. E reakció végrehajtására nem szükséges meghatározott hőmérsékletet előírni. A reakció közönséges hőmérsékletien, az alatt vagy felett is végbeméhet. Meghatározott nyo­más betartása ugyancsak érdektelen a reakció szempontjából, csökkentett, közönséges vagy magasabb nyomáson dolgozhatunk. Célszerű, ha a reakciót a reaktánsokat oldó szer jelen-153253

Next

/
Thumbnails
Contents