153240. lajstromszámú szabadalom • Eljárás új benzomorfán-származékok előállítására

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1964. XII. 19. Amerikai Egyesült Államok-beli elsőbbsége: 1963. XII. 20. Közzététel napja: 1966. VI. 22. Megjelent; 1967. I. 20. (GE—528) 153240 Szabadalmi osztály: 12 p 11—17 12 p 1—5 Nemzetközi osztály: C 07 d Decimái osztályozás: Feltalálók: Block Fred B. vegyész, Hartsdale New York, Clarke Frank H. vegyész, Armonk New York, Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: J. R. GEIGY A. G. cég, Basel, Svájc Eljárás új benzomorfán- származékok előállítására A találmány tárgyát eljárás képezi értékes farmakológiai tulaj donságokat mutató új ben­zomorfán-származékőknak, valamint e vegyüle­tek savakkal képezett addíciós sóinak az elő­állítására. 5 Meglepő módon azt találtuk, bogy a csatolt rajz szerinti (I) általános képletű vegyületek •— e képletben X oxigén^ vagy kénatomot, io Rí hidrogénatomot, hidroxilcsoporitat, rövidszén­láncú alkosd- vagy alkanoiloxi-csoportot, R2 hidrogénatomot, rövidszénláncú alkilgyököt, béta-metoxietil-gyököt vagy egy adott eset­ben halogénatommal, hidroxil-csoporttal, rö- 15 vidszénláneú alkil-, alkanoiloxi- vagy alk- N oxicsoporttal helyettesített fenilgyököt, R3 hidrogénatomot vagy rövidszénláncú alkil­gyököt, R/4 és R5 egymástól függetlenül hidrogénatomot, 20 rövidszénláncú alkil- vagy alkienil-gyököt, fenil-, klórfenil-, brómfenil- vagy fenüalkil­gyököt, vagy pedig R4 és R5 a szomszédos nitrogénatammal együtt egy legfeljebb 7 szénatomos heterociklusos 25 gyököt vagy egy morfolino-gyököt képvi­sel — valamint ezek szervetlen vagy szerves savakkal képezett sói értékes farmakológiai tulajdonsá­gokkal, különösen analgetikus (fájdalomcsilla- 30 pító) hatással rendelkeznek. Számos ilyen ve­gyület a morfinnal és más ismert benzomor­fán-származékokkal ellentétben meglepő módon mentes a szenvedélykeiLtő tulajdonságoktól. Emiel­lett ezek az új benzomorfán^származékók kö­högéscsillapító hatást is mutatnak, egyesek pe­dig antagonizáljiák a morfin hatását, Ezek a vegyületek. parenterálisan vagy N orálisan alkal­mazhatók a szokásos gyógyszeralakokban, mint tabletták, kapszulák, porok, szuszpenziók, ol­datok, szirupok stb. alakjában. Különösen \elő­nyösen alkalmazhatók a hatóanyagot késlelte­tetten felszabadító készítmények, amelyek ön­magukban . ismert eljárásokkal állíthatók elő. Az (I) általános képletnek megfelelő vegyü­letekben X helyén oxigén- vagy kénatom, Rt helyén pedig a 'hidrogénen kívül még metoxi-, etoxi-, n-própoxi-, izopropoxi- vagy n-butoxi­-csoport, acetoxi-, propionoxi- va;gy butiroxi­- csoport, vagy pedig hidroxilcsoport állhat. R2 hidrogénen kívül rövidszénláncú alkil-, külö^ nősen metil-, etil-, n-propil-, izopropil-, n-bu­til-, izobutil-, szék. butll-, terc. butil-, n-amil­-csoport, továbbá béta-metoxi^etil-, fenil-, .klór­fenil-, brómfenil-, hidroxifenil^, metilfenil-, etilfenil-, piropilfenil-, metoxifenil-, etoxifenil-, propoxifenil-, acetoxifenil-, propionoxifenil­vagy butiroxifenil-csoport lehet. R3 hidrogén­atomon kívül rövidszénláncú alkil-, különösen metil-,, továbbá etil-, n-propil- vagy izopropil-153240

Next

/
Thumbnails
Contents