153151. lajstromszámú szabadalom • Eljárás katalizátor előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1964. VIII. 14. (Cl—508) Lengyelország-i elsőbbsége: 1964. VIII. 01. Közzététel napja: 1966. V. 23. Megjelent: 1966. XII. 20. 153151 Szabadalmi osztály: 12 g Nemzetközi osztály: B 01 j Decimái osztályozás: Feltalálók: Fabisz Ernest vegyész, Gortel Zbigniew vegyészmérnök, Obloj Józef dkl. mérnök Tulajdonos: Instytut Ciezkiej Syntezy Organicznej, Blachöwnia Siaska, Lengyelország Eljárás katalizátor előállítására A találmány eljárás redukciós folyamatokhoz felhasználható finomszemcsés nyugvó-ágyas ka­talizátor előállítására. A katalitikus redueiós eljárások .kivitelezését­az alkalmazott katalizátor formától függően 5 végzik. Ha a katalizátort szemcsézik, pasztilla vagy más formára hozzák, akkor a redukció szilárd ágyon hajtható végre," miközben folyadé­kok, gázok vagy gőzök a katalizátor-rétegén át­haladnak. Ez a módszer a redukció folytonos x0 kivitelezését és a katalizátor regenerálását rrJa­gáhan a reaktorban teszi lehetővé. Ha azonban poralakú katalizátort használnak fel, akkor a redukciót szuszpenzióban végzik, mely egyrészt a redukálandó anyag katalizátorral való jó 15 érintkezését és ennek folytán jó hozamot ered­ményez, másrészt azorihan technológiai szem­pontból nehézségeket okoz, mivel a katalizátor­nak a redukált anyagtól való elválasztása csak ' külön műveletben történhet. 20 Ismeretessé vált az, hogy porformájú katali­zátorok szilárd ágyon történő alkalmazásra nem megfelelők, mivel ha ezeket állandó rétegben alkalmazzák, -akkor a folyamatot zavarják, ugyanis az átáramló folyadékok, gázok, vagy 25 esetlegesen gőzök útjában nagy ellenállást fej­tenek ki, mely utóbbi, jelenség a reaktorban gyakran dugulásokra vezet. " .. .­Az ismert eljárás redukciós célokra alkalmas katalizátorok előállítására azzal jellemezhető, go hogy szemcsézett vagy pasztillaformájú réz>-, palládium- vagy cinkkarbonátot vagy ezen fém­vegyületek keverékét hidrogénnel kb. 200 C-nak megfelelő emelt hőmérsékleten redukálják. A katalitikus redukciót úgy végzik, hogy a katalizátort nitrogénatmoszférában 200 C°-ig hevítik fel, majd fokozatosan hidrogént vezet­nek át rajta. Ilyen körülmények között a re­dukciós folyamat lassan halad előre^ és .a kata­lizátor a redukció lezajlása után eredeti for­máját megtartja. Az ismert eljárásokkal előállított katalizáto­rok olyan gyakorta előforduló folyamatokhoz kedvezőtlenek, ahol a reakciót egy meghatáro­zott szakaszban be kell fejezni, vagyis olyan esetékben, ahol az érintkezési időt a katalizátor­ral kell megszabni. Előbbi esetekben az a helyzet áll fenn, hogy a reaktorpartnerek diffúziós se­bessége a katalizátor pasztillákhoz és a reakció­termék diffúziós sebessége ezzel ellentétes irány­ban, egymástól különböző és ezáltal a teljes reakciótömeg katalizátorral, való érintkezési ideje nem egyöntetű, A találmány célja különösen olyan redukciós folyamatokhoz alkalmas katalizátor előállításá­ra való eljárás ismertetése, ahol a reakciót egy méghatározott szakaszig kell vezetni, mint ilyen eset áll fenn telítetlen zsírsavak telítetlen alko­holokká való redukciója esetén és az előállított 153151

Next

/
Thumbnails
Contents