151915. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés húzott csőből készült injekcióstű polírozott belső felületének előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1963. VIII. 30. Közzététel napja: 196,4. X. 23. Megjelent: 1965. XII. 01. (BE—795) 151915 Szabadalmi osztály: 67 a 9—12 Nemzetközi ostctály: B 24 b Deci mái osztályossás: Bencs Zoltán technikus, Bencs Zoltánné könyvelő, Éltető Elek lakatos, Budapest Eljárás és berendezés húzott csőből készült injekcióstű előállítására polírozott belső felületének A találmány tárgya eljárás húzott csőből ké­szült injekcióstű polírozott belső felületének előállítására, továbbá berendezés az eljárás fo­ganatosítására. Az injekcióstűket ismert módon úgy állítják 5 elő, hogy nagyobb átmérőjű cső átmérőjét több­szörös húzással a kívánt átmérőre csökkentik, majd a kívánt hosszúságúra feldarabolják és az így előállított tűrészhez zömítéssel erősítik fel a csatlakozórészt. A tűvégeket felköszörülik. 10 Húzáshoz használt acélcsövek belső felülete , reves, érdes, amelyet az injekcióstűk gyártásá­nál sem tudtak mindmostanáig eltávolítani. Így a jelenleg forgalomban levő injekcióstűk belső felülete reves, mely használat közben a fel- 15 lépő folyadéknyomás hatására leválhat, s így a gyógyszerrel együtt szilárd fémrészecskék ke­rülhetnek a szervezetbe. Intravénás injekciózás­nál a véráramba kerülő fémrészecske az erek­ben dugulást okozhat. Intramuszkuláris injek- 20 ciózásnál az izomba bekerülő fémrészecske fer­tőzést okozhat. További hátrányuk a jelenleg forgalomban levő injekcióstűnek, hogy érdes belső felületük 25 következtében nem sterilizálható tökéletesen. Az érdes felületre a gyógyszer lerakódik és fő­zéssel vagy többszörös mosással sem távolítható el teljes mértékben. A találmány célja a fenti hátrányok kiküszö- 30 bölése azáltal, hogy az injekcióstűk belső felü­letét polírozzuk. A találmány szerinti eljárásnál az injekciós­tűket huzalra fűzzük fel, a huzal és az injek­cióstű közötti körhengert csiszoló anyagot tar­talmazó szuszpenzióval töltjük ki, a huzalt vagy. a tűt egymáshoz viszonyítva hossztengelyükkel párhuzamosan mozgatjuk és ezáltal körkörös és tükrös leppelt belső felületet kapunk, annak következtében, hogy a szuszpenzióban levő csi­szolóanyag az elmozdulások eredményeképpen az injekcióstű belső felületén levő revét lecsi­szolja. A találmány szerinti eljárás foganatosítására szolgáló berendezés egyik példaképpeni kiviteli alakját az 1. ábrán szemléltetjük. Ezen a rajzon bemutatott berendezésnél az 1 acélhuzalra felfűzött 2 injekcióstűt és a 3 moz­górészt helyezzük el. Az injekcióstűt a mozgó­résszel együtt mozgatjuk az 1 acélhuzalon az injekcióstű hosszánál nagyobb úton. Az acél­huzalt a 4 és a '4a szorítócsavarokkal rögzítjük az 5 felső és a 6 alsó befogóhoz. Az 5 felső be­fogót a 7 gömbszíj forgatja. Az 1 acélhuzal feszesen tartását a 6 alsó befogó alján elhelye­zett 8 súly biztosítja. A 3 mozgórészt kulissza­művel mozgatjuk. A 9 edényben van elhelyezve a 10 csiszoló szuszpenzió, amelybe a 11 vázra felerősített szerkezet nyúlik bele. 151915

Next

/
Thumbnails
Contents