151915. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés húzott csőből készült injekcióstű polírozott belső felületének előállítására

151915 Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás húzott csőből készült injekcióstű polírozott belső felületének előállítására azzal jellemezve, hogy az injekcióstűt huzalra fel­fűzzük, az injekcióstű és a huzal közötti teret csiszolóanyagot tartalmazó szuszpenzióval tölt­jük ki, a huzalt vagy az injekcióstűt egymáshoz viszonyítva elforgatjuk és ugyanakkor az in­jekcióstűt a huzal hossztengelyével párhuzamo­san, vagy a huzalt az injekcióstű hossztenge­lyével párhuzamosan elmozdítjuk és így kör­körös, tükrös leppelt belső felületet nyerünk. 10 2. Az 1. igénypontban meghatározott eljárás foganatosítására szolgáló berendezés, amelyre jellemző az injekcióstű (2) felfűzésére szolgáló acélhuzal (1), az injekcióstű befogására és az acélhuzal tengelyével párhuzamosan történő el­mozdítására szolgáló mozgórész (3), az acélhu­zal befogására és forgatására szolgáló felső be­fogó (5), a forgást átadó gömbszíj (7), az acél­huzal vezetésére és feszesen tartására szolgáló alsó befogó (6) a rajta levő súllyal (8), továbbá az egész szerkezetet tartó váz (11), valamint a csiszoló szuszpenziót (10) tartalmazó edény (9). 1 rajz A kiadásért Jelel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 2 656504, Zrínyi (T) Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21—23.

Next

/
Thumbnails
Contents