151611. lajstromszámú szabadalom • Támasztófal röntgen vizsgálóberendezéshez

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL ZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1961. V. 13. (TA—640) Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1960. ,V. 13. Közzététel napja: 1964. IV. 25. Megjelent: 1965. IX. 01. 151611 Szabadalmi osztály: 30 a 1—7 Nemzetkőzi osztály: A 61 b Decimái osztályozás: Feltalálók: Müller Gerhard, Freital, Protz Willy, Dresden, Német Demokratikus Köztársaság: Tulajdonos: VEB Transformatoren- und Röntgenwerk Dresden, Német Demokratikus Köztársaság Támasztófal, röntgenvizsgáló berendezéshez A találmány tárgya támasztófal röntgen vizs­gálóberendezéshez, amely bölcsőszerűen kikép­zett, és tartókból, például csövekből vagy sínekből álló billenőállványra van erősítve, amely utóbbi elforgatásnál egy csapágyállvá­nyon elrendezett vezetőszerven, például görgő­kön fut. Ismeretesek már ilyenfajta felépítésű röntgen vizsgálóberendezéseik. Ezeket általában: forgat­ható ágyaknak nevezik. Ezeknél a berendezé­seknél a támasztófal hosszirányú billentése for­gócsapók elkerülésével, görgőrendszeren, ágya­zott, bölcsőszerűen kiképzett billenőállvány út­ján történik, amelynek köralakúan kiképzett sínjei vannak, de a sinek — különösen azért, hogy az ágyazási felületnek a földtől való tá­volságát csökkentsék — a koraiaktól többé kevésbé eltérő görbe pályaként is ki lehetnek alakítva. Hogy ilyen berendezéseknél a támasz­tófal függőleges kiindulási helyzetét állíthassák be, szükséges, hogy a billenőallvány sínjei a támasztófal végén a támasz tófal síkján egy darabbal túlnyúljanak és ennék a túlnyúlás­nak a mértéke lényegében a görgőrendszerek vízszintes távolságától függ. A fej különlege­sen mély helyzetének beállítása, ilyen beren­dezésekkel nem lehetséges. Ismeretes olyan vizsgálóberendezés is, amely­nél ennek a hátránynak az; elkerülésére a böl­csőszerű billenőállvány zárt, felfelé álló gyű­rűvé bővítik ki lés vagy a gyűrű van excentri­kusan 'kiképezve, vagy pedig benne a támasz­tófal van excentrikusan ágyazva. Bár ezzel a kiviteli alakkal a támasztófalnak különböző 5 helyzetekbe való beállítása lehetővé válik, más­részt azonban a vizsgálatok számára a beren­dezés hozzáférhetősége erősen csökken, elte­kintve az egyéb nyilvánvaló hátrányoktól. Számos olyan vizsgálóberendezés ismeretes, 10 amelynél az. előbb felsorolt megoldásoktól el­térően a támasztófal, illetőleg az ágyazó asztal billentése egy vagy több vízszintes tengely körül való forgatás útján, vagy pedig egy víz­szintes tengely körül való forgatás és az ágya-15 zóasztalnalk hossztengely irányában való egy­idejű eltolása útján történik. Más ismert kivi­teli alakoknál a támasztófal forgatása olyan víziszintes tengely körül történik, amelynek magassága állítható és a tengely vezetésére 20 állványok vagy hasonló berendezések szolgál­nak. Ezeknél az ismert vizsgálóberendezéseknél, amelyek nagymértékben elfordíthatók, gyakran kénytelenek kompromisszumot kötni a szüksé-25 ges ráfordítás, az asztal magasság, a hozzáfér­hetőség, a képernyőkocsi, illetőleg a csőkocsi mozgási szabadsága, vagy pedig a különleges berendezések alkalmazhatósága tekintetében. A találmány szerinti támasztófal röntgen 30 vizsgálóberendezésékhez az említett hátrányo-151611

Next

/
Thumbnails
Contents