151522. lajstromszámú szabadalom • Eljárás butánszultámok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÄGOS TALÄLMÄNYI HIVATAL SZABADALMI I 151522 LEIRAS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1963. VII. 20. (Cl—458) Közzététel napja: 1964. III. 23. Megjelent: 1965. VII. 01. Szabadalmi osztály: 12 o 23—24 Nemzetközi osztály: C 07 c5 Decimal osztályozás: Feltalálók: Dr. Harsányi Kálmán vegyészmérnök, 30%* Karbonits Dezső vegyészmérnök, 30%, Dr. Leszkovszky György orvos, 20%,, Takáts Kálmán vegyészmérnök, 20% Budapest Tulajdonos: Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára rt, Budapest Eljárás butánszultámok előállítására Ismeretes, hogy bizonyos 1,4-butánszultámok a gyógyászatban pl. antiepileptikumokként al­kalmazhatók. A butánszultámokat általában a megfelelő delta-oxibután-szulfonsavas nátrium és foszfor­pentaklorid reakciójával előállított, delta-klór­butánszulfokloirid és a megfelelő amin reagál­tatásával állítják elő. A szulfoklorid-előállítás (Annalen 635 1960) hátránya, hogy a szilárd foszfoi-pentaklorid adagolása nehézkes és az. erősen korrózív savklorid magas vákuumban való desztilláeiőja iparilag nehezen valósítható meg. Jelen találmányi bejelentés tárgya elj I. képletű butánszultámok előállítására (mely képletben R jelentésié hidrogén, heterociklikus gyűrű, vagy karbamoil-gyök) delta-oxi-bután­szulfonsav, ül. alkáli, vagy földalkáli sójának savamid katalizátor és hígítószer jelenlétében tionilkloriddal való reagáltatásával, majd az így nyert termék a II. képletű szulfonamidokkal való tatásával, ahol R jelentése a fent megadott. Az eljárás előnyösen alkalmazható pl. olyan esetekben, amikor a II, képletű vegyületben R jelentése tiazol, pirimidin, vagy piridazingyűrű. Katalizátorként előnyösen alkalmazhatunk dimetilformamidot, vagy dimetilacetamidot, amelyet célszerű a delta-oxi-butánszulfonsavas sóra 0,05—1 mól mennyiségben venni. Hígítószerként a katalizátorként szereplő sav­amidot is alkalmazhatjuk, felhasználhatunk azonban más alkalmas szerves oldószert is, így használhatunk aromás és alifás szénhidrogéne­ket, halogénvegyületéket, i(pl. széntetraklorid, toluol, piridin, klórbenzol). Eljárásunk előnyös foganatosítási módja szerint katalizátorként di­metilformamidot, hígítószerként pedig klórben­zolt alkalmazhatunk. Eljárásunk első lépésében előnyösen úgy já­runk el, hogy a katalizátort is tartalmazó szul­i'onsavnátriumos oldathoz, ill. szuszpenzióhoz 0—150 C°-on csepegtetjük a tiionilkloridot, mely­nek mennyisége sztöchiomeítrikus. Az ily módon nyert reakciókeveréket kívánt esetben további melegítés után jégre öntjük, majd az oldószerek lehajtása után a maradékot további izolálás nélkül reagáltatjuk a II. kép­letű szulfonamidokkal. Eljárásunk második szakaszában a II. kép­letű szulfonamidokat pirimidinben oldjuk vagy szuszpendáljuk és a fentiek szerint nyert be­párlási maradékot hűtés és keverés közben adagoljuk a rendszerbe. A terméket ezután vízre öntjük, és a kivált terméket bázikus vi­zes oldatban visszacsepegő, hűtő alatt forraljuk (alkalmazhatunk alkálihidroxid, -karbonát, vagy -acetát oldatokat), majd az oldat megsa­vanyítása után a kívánt butánszultámot izolál-30 juk. 10 15 20 25 151522

Next

/
Thumbnails
Contents