151426. lajstromszámú szabadalom • Eljárás új antibiotikumszármazékot tartalmazó gyógyszerkészítmény előállítására

MAGYAR NÉPKÖZ-TÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1963. III. 06. Közzététel napja: 1964. I. 25. Megjelent: 1965. VI. 01. (Cl—433) 151426 Szabadalmi osztály: 30 h 1—8 Nemzetközi osztály: A 61 k Decimal osztályozás: Feltalálók: Stankovics Lajos vegyészmérnök, 37,5%; Varga Ferenc vegyészmérnök, 37,5%, Dr. Dóbiás György orvos> 12,5%, Dr. Szécsey György főorvos, 12,5%, budapesti lakosok Tulajdonos: Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára rt.. Budapest Eljárás új antibiotikum-származékot tartalmazó gyógyszerkészítmény előállítására Azt találtuk, hogy igen előnyös hatású a-nti­biotikumszármazékokat állíthatunk elő, ha pri­mer, szekunder, vagy tercier aminocsoportöt tartalmazó antibiotikumokat, ill. azok sóit az I. képíetű vegyületeknél reagáltatunk, mely kép­letben R jelentése 8—18 szénatomot tartalmazó' alkilgyök, és M jelentése hidrogén, vagy alkáli, vagy földalkáli fématom, majd az ily módon nyert vegyületeket kívánt esetben a gyógyszer­gyártásban ismert módszerekkel a gyógyászat­ban közvetlenül felhasználható termékké ké­szítjük ki. A fenti vegyületek jelentősége számottevő, tekintettel arra, hogy az utóbbi években egyre fokozódó problémát okoz az emberi szervezetre káros mikroorganizmusok fokozódó reziszten­ciája. Ez a jelenség elsősorban a Staphylococeu­soknál és a Mycobacterium tbc-nél tapasztal­ható. A találmányunk szerint előállított antibio­tikumszármazékok első előnyös tulajdonsága, hogy számos rezisztens mikroorganizmusra hat­nak, mégpedig az érzékeny törzseknél alkalma­zott antibiotikum dózisokban. -További előnyei az alacsony toxicitás (perorálisan), az in vivo megállapítható elnyújtöttan fellépő magasabb vérszínt, a nehezebb kiürülés is, A származékok fokozott lúgoldhatósága miatt az antibiotikum­származékok a vékonybélből felszívódnak és ezért a vastagbél hasznos mikroí'lóráját nem 5 károsítják. A reakciót előnyösen vizes oldószerben vé^ gezzük el, célszerűen vizes alkoholokban, pl. etanolban. Különösen előnyösnek bizonyult azoknak a származékoknak az előállítása, ame-10 lyeknél az I képletben R jelentése 12 szénato­mot tartalmazó alifás gyök. Feltételezhető, hogy az előnyös gyógyszerhatás a vegyület felületi feszültségcsökkentő és fokozott lipoidoldható­ságával van kapcsolatban, 15 Különösen előnyös végtermékhez jutunk, ha I képletű vegyületként olyan származékokat al­kalmazunk, amelyekben R jelentése 12 szén­atomszámú alifás lánc. Így igen előnyösnek bi­zonyul az l-dodecil-2,3, vagy 4-benzolszulfon-20 sav. A reakció foganatosításakor az első fázisban előnyösen pH = 2 értéken reagáltatjuk az anti­biotikumot és a lecsapószert oldatban vagy szuszpenzióban tartalmazó reakcióelegyeket vi-25 zes vagy alkoholos közegben. A reagált anyag­mennyiségtől függően l li —ll h órán át való ke­verés után a kivált addíciós terméket elkülönít­jük és kívánt esetben megszárítjuk. A termék vizes mosással, ill. átkristályosítással tisztítható. 30 ! Előnyös hatású termékeket nyerhetünk a ta-151426

Next

/
Thumbnails
Contents