151423. lajstromszámú szabadalom • Eljárás új, fenilalkilkarbonsavamid előállítására

MAGSAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADAL LEÍRÁS Pótszabadalom a 150881 lajstromszámú törzsszabadalomhoz 151423 Bejelentés napja: 1963. VIII. 07. (BO—918) Franciaországi elsőbbsége: 1963. V. 07. Közzététel napja: 1964. I. 25. Megjelent: 1965. VI. 01. Szabadalmi osztály: 12 o 11—18 Nemzetközi osztály: C 07 c4 Decimal osztályozás: Feltalálók: Dtf. Hauptmann Karlheinz vegyész, Ingellieim/Rhein, Prof. Dr. Zeile Kari vegyész, Ingelaeim/Rhein Tulajdonos: C. H. Boehringer Sohn cég, Ingelheim/Rhein, * (Német Szövetségi Köztársaság) Eljárás új fenilalkilkarbonsavamid előállítására A 150.881 lajstromszámú töfzsszabadálomban élj árast ismertettünk a csatolt rajz szerinti (I) általános képletnek megfelelő új fenilalkilkar­bonsayamidok előállítására; e képletben Rí hid­rogénatomot vagy rövidszénláncú, 1—3 szén­atomos alkilgyököt, R2 rövidszénláncú, 1—3 szénatomos alkilgyököt, R3 és É 4 pedig vagy rövidszénláncú, 1—4 szénatqmos alkilgyököket,. vagy a nitrpgénatqmmal együtt egy öt- vagy hattagú, esetleg még további heteroatomot is tartalmazó, heterociklusos gyűrűt képvisel, míg n = l, 2 vagy 3. Azt találtuk, hogy a csatolt rajz szerinti (II) képletű 3,4-dimetoxifenil-alfa-metilecetsav-N­-dimetilamid ugyanolyan előnyös terápiás tu­lajdonságokkal rendelkezik, mint a törzsszaba­dalom szerinti eljárással előállítható vegyületek. Ezt az új vegyületet önmagukban ismeretes el­járásmódokkal állíthatjuk elő, pl. oly módon, hogy a megfelelő savhaiogenidet dimetilamin­nal reagáltatjuk. Ezt a reakciót előnyösen vala­mely oldószer, mint pl. dioxán, metanol vagy etanol jelenlétében, 10—1Q0 C° hőmérsékleten folytathatjuk le. A reakció során felszabaduló halogénhidrogén megkötésére a dimetilamint célszerűen feleslegben alkalmazzuk. Az oldószer eltávolítása után a reakcióelegyet ví?ben old­juk, alkálit adunk hozzá és a 3,4-dimetoxifenü-' -alfa-metilec.etSiay-N-dimetilamidot a vizes fá­zisból valamely szerves oldószer, mint pl. ben-10 15 20 25 2 zol segítségével extraháljuk, majd nagyvákuum­ban történő desztillálással vagy kristályosítás­sal tisztítjuk.. Eljárhatunk a fenti vegyület előállítása során oly módon is, hogy a szabad 3,4-dimetoxifenil­ecetsavat valamely dimetilkarpamilhalogeniddel hozzuk reakcióba. Ezt a reakciót előnyösen ol­dószer, ill. hígítószer hozzáadása nélkül, 50 C° és 150 C° közötti hőmérsékleteken folytathatjuk le. Á reakcióelegy további feldolgozása a fen­tebb leírt eljárásmód esetében mondottakhoz hasonló módon történik. 4 A találmány szerinti eljárással előállítható vegyület kiváló légzés-analeptikus hatást mu­tat, emellett görcskiváltó hatása gyakorlatilag elhanyagolható mértékű, töxikussága pedig rendkívül csekély. A találmány szerinti eljárás­sal előállítható új vegyülethez hasonló szerke­zetű, már ismert savamid-származékok, ame­lyekről már ismeretes az is, hogy légzés-serken­tő hatással rendelkeznek, már viszonylag kis adagokban görcskiváltó hatásúak és emellett toxikusságuk is számos esetben igen jelenté­keny mértékű. Az új vegyület előnyös farmakológiai és gyó­gyászati tulajdonságainak szemléltetése céljá­ból összehasonlító kísérleteket végeztünk, ame-30 lyek során a találmány szerinti eljárással elő-151423

Next

/
Thumbnails
Contents