151290. lajstromszámú szabadalom • Eljárás keresztkötéseket tartalmazó hőre lágyuló kopolimerek előállítására etilénnél magasabb olefinek polimerizálásával

• MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Pótszabadalom. a 149 640 sz. törzs­szabadalomhoz Bejelentés napja: 1962. V. 29. Közzététel napja: 1963. X. 23. Megjelent: 1965. V. 01. (MU—236) 151290 Szabadalmi osztály: 39 c Nemzetközi osztály: C 08, gl Decimal osztályozás: Feltalálók: Simon Artúr, Kollár László, Böröcz László vegyésamérnökök, Budapest Tulajdonos: Műanyagipari Kutató Intézet, Budapest Eljárás keresztkötéseket tartalmazó hőrelágyuló kopolimerek előállítására etilénnél magasabb olefinek poíinierizálásával 1 A találmány tárgya kettőnél több funkciós hellyel rendelkező úgynevezett térhálósító ko­monomerrel kopolimerizált keresztkötéseket tartalmazó elágazó etilénnél magasabb polime­rek előállítására szolgáló eljárás. A 149 640 sz. szabadalmunkban részletesen leírjuk a keresztkötéseket tartalmazó etilén polimerek előállítását. Nem lehetett azonban előre látni, hogy hasonló szerkezetű polimere­ket etilénnél magasabb olefineknél is lehet képezni. Kiemeltük ugyanis, hogy a kereszt­kötéseket létrehozó, azaz több funkciós ko­monomer polimerizációs készsége olyan nagy, hogy nagy mennyiség esetén homopolimerizá­cióban térhálós tömbpolimert eredményez, mély gyakorlati felhasználás céljára alkalmat­lan és ezért vált szükségessé a térhálósított, komonomer folyamatos adagolása. A propilén és méginkább a magasabb olefinek polimeri­zálási sebessége több nagyságrenddel kisebb az etilénnél, a többfunkciós komponens egyen­letes eloszlása tehát kevésbé várható. Ezzel szemben azt tapasztaltuk, hogy lehet­séges etilénnél magasabb olefinekből képzett polimer láncok között is keresztkötéseket létre­hozni. E termékek előállításánál nem okvet­lenül szükséges a térhálósító komponens folya­matos adagolása, mert a polimerizáció kezde­tén egyidőben beadagolt komonomerekkel vég­zett polimerizációnál a polimertermék tulaj­donságai megegyeztek a folyamatosan adagolt térhálósító komonomerrel nyert polimerizációs termékével. Jelentős változást tapasztaltunk még a poli-5 merizációs folyamat lefutásában is. Az egyes térhálósító komponensek hozzáadásával megnő a polimerizáció sebessége is, ezáltal a polimeri­zálási idő lecsökken. A megfelelően kialakított. polimerizációs 10 rendszerben a térhálósító koimonomer folyama­tos vagy egyidejű adagolása mellett az egyen­letes polimerizáció terméke olyan kopolimer, amelyben a több funkciós komponens egyen­letes eloszlásra utaló előnyös hatást biztosít, 15 a termék hőállósága, mechanikai tulajdonsága és vegyszerállósága nagymértékben javul és e mellett a folyamat jól kézben tartható. Találmányunk szerint olyan katalizátor rendszert alkalmazunk, mely katalizátor két 20 komponensből, átmeneti fémsóiból és a perió­dusos rendszer 1—3 oszlop féméinek organikus vegyületéből — úgynevezett Ziegler—Natta­rendszerű kombinációban — állítható elő. A komonomerek aránya a kívánt minőségi 25 követelményeknek megfelelően tág határok között változtatható és már 1% térhálósító mo­nomer hozzáadása észrevehető minőségi javu­lást okoz. Mennyiségük 50%-ig növelhető anél­kül, hogy a polimer jellegét elvesztené. A ta-30 lálmány értelmében a mennyiségi viszonyok 151290

Next

/
Thumbnails
Contents