151280. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és szerszám golyóshüvely készítéséhez

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALAT! TALÄLMÄNY Bejelentés napja: 1962. VII. 31. (Hl—153) Közzététel napja: 1963. X. 23. Megjelent: 1965. V. 01. 151280 Szabadalmi osztály; 47 b 4—12 Nemzetközi osztály: F 06 c Decimái osztályozás: Feltaláló: Saabó István oki, gépészmérnök, Budapest Tulajdonos: Híradástechnikai Szerszámgyár, Budapest Eljárás és szerszám golyóshüvely készítéséhez Ismeretes, hogy a konstruktőrök a sajtoló­szerszámok, automaták és egyéb gépek alter­náló mozgást végző vezetőoszlopainak, illetve tengelyeinek hosszirányú vezetésére a vezető­perselyek helyett egyre inkább a golyós veze- 5 test kívánják alkalmazni. A golyós vezetés a következő előnyökkel jár: 1. könnyű járás, tehát kisebb erőszükséglet, 2. kisebb a súrlódásból eredő melegedés, 3. a gördülősúrlódásből eredően kisebb kopás, 10 4. nagy pontosság, 5. csekély karbantartási igény. Mindezen ismert előnyök ellenére csak ritkán kerül alkalmazásra a golyós vezetőelem, mivel a golyótartó hüvely elkészítése és a golyók 15 beszerelése igen körülményes és drága. A jelenleg alkalmazott termék a golyós­hüvelyek készítéséhez bronz, alumínium, vas. Az ezen anyagokból készült golyóshüvelyek a következő eljárással készülnek. • 20 Lásd 1. ábra. A vezetést adó 1 golyók egy fémből készült 3 hengerpalást (cső) falába van­nak elhelyezve úgy, hogy a golyók befogadá­sára szolgáló furatok 2 szélét a golyók kiesé­sének megakadályozása végett zömítik, ill. a 25 furat előállításakor a furat belső szélét pere­mesre készítik. A golyóshüvelyt az alkalmazott fémcsőből, amennyiben ez nincs tömör anyagból, először ledarabolják, majd esztergapadon a külső és 30 belső átmérőt méretre esztergálják, az egyik oldalát tisztára, a másik oldalát pedig méretre oldalazzák. Ezután egy a cső belső átmérőjé­nek megfelelő magra húzva a tisztára eszter­gált csőköpenyt fúrókészülékben oldalról hely­zetre fúrják a golyók befogadására szolgáló hengeres furatokat. (0 40 mm-es belső átmé­rőjű golyóshüvely esetén 104 db furatot ké­szítenek el.) Az oldalról való befúrás igen ké­nyes művelet, mivel a befúrás mélységét úgy kell beszabályozni, hogy a túlsó oldalon a kö­peny fala éppen átszakadjon annyira, hogy a behelyezett golyó kiálljon, de átesni ne tudjon. Miután így a golyóshüvely méreteitől függően 40—150 db oldalfuratot készítettek el, a cső­köpenyt lehúzzák a tüskéről és a furatok széleit lesorjázzák. Ezután következik a golyók behelyezése. A 4. köpenyt ismét (2. ábra) egy 1 magra húzzák, majd egy 2 golyót helyeznek az előzőleg kifúrt hengeres furatba. Az ily mó­don behelyezett 2 golyót kívülről egy 3 fejelő­szerszámmal a hengeres perem mentén bezömí­tik. Ez a másik igen kényes pontja a golyós­hüvelv készítésnek, ha a peremet túlzottan be­zömítik. úgy a golyó nem tud elforogni, tehát éppen a golyók legördülésétől várt hatást nem fejti ki, ha pedig a golyót elégtelenül zömítik be, úgy az a helyéről kieshet. Ezt a zömítési rm'íve'Met a furatok számának megfelelően, 40—150 golyó rögzítésénél kell elvégezni. 151280

Next

/
Thumbnails
Contents