151211. lajstromszámú szabadalom • Fényszóró gépjárművekhez

MAGYAR f.llPÜÖZTÄllSASÄG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADAL LEÍRÁS Bejelentés napja: 1962. III. 31. Hollandiai elsőbbsége: 1961. IV. 04. Közzététel napja: 1963. VIII. 23. Megjelent: 1965. V. 01. (Pl—203) 151211 Szabadalmi osztály: 21 f 61 Nemzetközi osztály: H 01 j: k; H 05 b F 21 c Decimal osztályozás: Feltaláló: Rijnders Johannes, Eindhoven, Hollandia Tulajdonos: N. V. Philips' Gloeilampen­fabrieken, Eindhoven, Hollandia Fényszóró gépjárművekhez A találmány gépjárművekhez való fény­szóróra vonatkozik, melynek legnagyobb át­mérője 180 mm és amellyel legalább egy tom­pított fénykéve is előállítható. Emellett a fény­szórónak legalább két, tekercs alakú izzószála van lényegileg a hozzátartozó reflektortükör gyújtópontjában és annak tengelyére merőleges helyzetben, a tükrök pedig egymás mellett helyezkednek el. Az ismert ilyen fényszóróknál a tompított fényű sugarakat az egyik reflektortükör állítja elő a zárólemez fénytalen részével együttmű­ködve, de ezek a fényszórók nem felelnek meg a mai követelményeknek. A találmány célja ezt a hátrányt kiküszö­bölni és a találmányt az jellemzi, hogy aszim­metrikus, tompított fénykéve előállítása végett — mely szélesen szórt sugarakból és ennek közepénél, részben rajta túlnyúló koncentrált további sugarakból áll — a fényszórónak a tompított fénysugarakat létesítő két paraboli­kus tükrénél a két legfeljebb 30 mm-es fókusz­távolság egymástól olyképp tér el, hogy a kisebbik fókusztávolság a nagyobbiknak leg­feljebb 75%-a, emellett pedig a tompított fény­sugarak szétszórt része a kisebbik fókusztávol­ságú, koncentrált része pedig a nagyobb fókusz­távolságú reflektortükörtől származik. Ennél a fényszórónál tehát a tompított fény­sugarak két részből állnak, ami lehetővé teszi a mai követelményeknek és a forgalom szem­pontjából támasztott igényeknek megfelelő, aszimmetrikus fénykéve létesítését. Ez azon­ban önmagában még nem elegendő, hanem a 5 találmány gyakorlati kivitelénél megállapítot­tuk, hogy a fókusztávolságokat a már említett módon egymástól eltérő értékekben kell meg­állapítani, hogy ezáltal a találmány minél elő­nyösebb megvalósítását lehessen elérni. 10 Ha az a cél, hogy a tompított fénykéve na­gyobb mértékben szétszórt sugarakból álljon, akkor szükségesnek mutatkozik egy nagyobb intenzitású fényforrás sugarait megfelelően irányítani. Ehhez viszont az szükséges, hogy 15 a reflektortükör nyílása és a fókusztávolság közötti viszony nagy legyen, mivel azonban a reflektornyílás adott maximális fényszóró­átmérő esetén gyakorlatilag már adott érték, a fókusztávolságnak szükségképpen kicsinek 20 kell lennie. A tompított fény koncentrált része számára éles elhatárolás szükséges. Ezért a másik fény­szórótükömél a gyújtópontot úgy kell elhe­lyezni, hogy ennek a gyújtópontnak a távol-25 sága a reflektortükör felületének egyes pont­jaitól lehetőleg állandó lengyen. Ezt a feltételt akkor teljesítjük, ha a reflektornyíláshoz ké­pest a gyújtótávolság nagy érték. Gyakorlati okokból kifolyólag a ténylegesen 30 használható megoldásoknál a gyújtótávolság 151211

Next

/
Thumbnails
Contents