151174. lajstromszámú szabadalom • Eljárás új N-heterociklusos vegyületek előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1959. XII. 05. (GE—411) Közzététel napja: 1963. IX. 23. Megjelent: 1965. V. 01.; 151174 Szabadalmi osztály: 12 p 1—5 Nemzetközi osztály: C 07 d2 Decimal osztályozás: Feltalálók: Dr. Schindler Walter vegyész, Biehen (Basel m.), Dr. Dietrich Henri vegyész, Basel Tulajdonos: J. R. GEIGY A. G. cég, Basel (Svájc) Eljárás új N-heterociklusos vegyületek előállítására 1 A találmány eljárás értékes farmakológiai tulajdonságú új N4ieterociklusos vegyületek előállítására. Az aromás gyűrűk egyikében monoalkilezett 10,ll-dihidro-5H-dibenzo[b,f]azepinek és 5H-di­benzo[b,f]azepinek, valamint ezek származékai eddig nem voltak ismeretesek. Azt találtuk, hogy az ilyen vegyületeknek az (I) általános képletnek megfelelő N-származékai — e képletben X a —CH 2—CH 2 — etiléncsoport ill. a —CH = CH—• viniléncsoport, Y valamely 2—6 szénatomot tartalmazó olyan alkiléncsoport, amelyben 2—4 szénatom közvetlen láncot képez a N és az Am csoport között, Am valamely rövidszénláncú dialkilamino­csoport, R pedig valamely 2—4 szénatomot tartalmazó alkilgyök — mimellett mindkét alkilgyök egymással köz­vetlenül vagy egy oxigénatom, alkilimino-, oxi­alkilimino- vagy alkanoiloxialkilimino-csoport közvetítésével kötve lehet — értékes farmako­lógiai tulajdonságúak, így főként antiallergiás, nyugtató, spazmolitikus, szerotonin-antagonista, antiemetikus és adrenolitikus hatásúak, így pl. e vegyületek gátolják a pilokarpin által ki­váltott nyál-szekréciót is. Az említett vegyü­letek perorális vagy adott esetben szubkután alkalmazásban bizonyos elmebetegségek, külö­nösen depressziós állapotok kezelésére, továbbá 5 az allergiás rhinitis gyógykezelésére, valamint egyéb gyógyszerek, különösen altatószerek ha­tásának fokozására alkalmasak. A fentiekben meghatározott tercier bázisok­ból levezethető kvaternér ammóniumsők gang-10 lioplegikus hatást mutatnak. A fenti új vegyületek előállítása céljából valamely a (II) általános képletnek megfelelő vegyület — a képletben R, X és Y jelentése megegyezik a fentebbi meghatározásokkal — 15 valamely reakcióképes észterét, célszerűen ha­logenidjét reagáltatjuk valamely (III) általános képletű szekundér aminnal, mely képletben Am jelentése megegyezik a fentebbi megha­tározással. Az így kapott bázist adott esetben 20 valamely szervetlen vagy szerves savval kép­zett sójává, vagy pedig valamely alifás vagy aralifás alkohol reakcióképes észterének addi­cionálása útján kvaternér ammóniumvegyületté alakíthatjuk át. A reakció pl. mérsékelten fel-25 emelt, 80—120 C° közötti hőmérsékleten, vala­mely inert oldószerben, pl. kismolekulájú al­kanolban vagy alkanonban folytatható le, mi­mellett savlekötőszerként célszerűen a reagáló amin feleslege szolgálhat. Az alkalmazott amin 30 és az oldószer forrpontjától, valamint a szük-151174

Next

/
Thumbnails
Contents