151079. lajstromszámú szabadalom • Eljárás érceknek vagy ércek maradékainak kezelésére

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1962. III. 12. (AI—75) Franciaországi elsőbbsége: 1961. III. 15. Közzététel napja: 1963. VIII. 23. Megjelent: 1964. XI. 14. 151079 Szabadalmi osztály: 1 a 33—41 Nemzetközi osztály: B 03 b Decimái osztályozás: Feltalálók: Hercog Jenő mérnök, Baecker László mérnök, mindketten Nancyban, Franciaország Tulajdonosi: Société des Acieries de Pompey, Franciaország Eljárás érceknek vagy maradékainak kezelésére A jelen találmány tárgya lényegében eljárás ércek, különösen üledékes eredetű ércek keze­lésére, amelyek vasoolitok (ikrakő), kloritok, kvarc stb. keverékéből állanak. Bizonyos ércek különösen a Lorraine kör- 5 nyékiek, üledékes eredetűek és különböző vas­oxidok és vasoxidhidrátok, szilikátok és fosz­fát komplexek fizikai keverékéből (összefog­laló néven vasoolitok), valamint kvarc, kalcit, gyepvasérc stb. keverékéből állanak. Ezeknek io a keverékeknek a kötőanyaga igen gyakran szilikátkomplexekből, mégpedig a szilikátnak a vassal es alumíniummal képzett komplexei­ből, az ún. kloritokból állanak. A mészkőtartalmú ércek esetében a dúsítási 15 eljárást mágneses oxidokká való redukció út­ján is véghez lehet vinni az ezt követő mág­neses elválasztás segítségével, amikor a vas kitermelése 85—90%-ot is elérhet. Ezzel szemben amidőn az ércben jelentős 20 mennyiségű klorit, azaz szilikátkomplex talál­ható, ilyen reduktív pörköléssel nem lehet az ércet mágneses vasoxiddá átalakítani. Ilyenkor a mágneses elválasztást legfeljebb 60—70%-os termeléssel lehet megvalósítani. A teljes vas- 25 mennyiség 1/3-a mint nem-mágneses vas ma­rad vissza a végtermékben. Ilyen esetben a szilikát eltávolítása sem kielégítő, mert a tel­jes szilikáttartalomnak alig 50%-át lehet el­távolítani. Egyéb fizikai eljárásokat is meg- 30 próbáltak felhasználni, mint amilyen a fiotáciő, a gravimetria stb., de ezek sem jelentettek jobban használható eljárást az előbbinél. A találmány szerinti eljárás egyszerű és gaz­daságos módszert nyújt ahhoz, hogy az eddig ismert eljárásmódok hátrányait kiküszöböljük. Az eljárás lényege, hogy kémiai úton tömény lúgos oldattal kezeli a szilíciumtartalmú kom­ponenseket és ezzel együtt azokat a kompo­nenseket is, amelyekben foszfáttartalmú anya­gok vannak és/vagy alumíniumfoszfátok. A találmány másik jellemzője, hogy a lúgos alkálioldat kálium vagy nátrium karbonát lehet. A találmány jellemzői közé tartozik, hogy az előbb említett lúgos kémhatású oldat koncent­rációja 30—50% között van, legelőnyösebben a 40% környezetében. A találmány további jellemzője, hogy az oldatok forráspontja körüli hőmérsékleten vagy csak valamivel a forráspont alatt dolgozunk, pl. 120—140 C°-on, vagy efölött, nyomáson Megállapítottuk, hogy a fent említett eljárás kielégítő módot nyújt arra, hogy a vasoxido­kat elválasszuk a szilíciumtartalmú vegyüle­tektől és a foszfát- és alumíniumtartalmú ve­gyületektől a lúgos kezelés segítségévei. Be­bizonyosodott, hogy a sziliciumdioxid, a fosz­forpentoxid és az alumíniumoxid túlnyomó­része feloldódott és a vasoxidok az üledékben 151079

Next

/
Thumbnails
Contents