150974. lajstromszámú szabadalom • Katalizátor acetilén szelektív hidrogénezésére

Megjelent: 1964. július 1. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HfSfr SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 150.974 SZÁM LE-430 ALAPSZÁM Nemzetközi osztály: C 07 c 1 Magyar osztály: 12 o 19—22 Katalizátor acetilén szelektív hidrogénezésére VEB Leuna Werke „Walter Ulbricht" cég, Leuna, Kreis Merseburg (NDK) Feltalálók: Dr. Blume Hermann vegyész, Leuna (NDK), Münzing Joachim oki. vegyész, Leuna (NDK), Pindur Emanuel vegyészmérnök, Leuna (NDK) A bejelentés napja: 1962. október 11. NDK-beli elsőbbsége: 1961. október 19. Szénhidrogének etilén előállítása céljából tör­ténő termikus bontása közben olyan etilénben dús bontási gázok, valamint az utána kapcsolt gáz­leválasztó berendezésben úgyszintén olyan etilén­tartalmú frakciók keletkeznek, amelyek etán mel­lett acetilént is tartalmaznak. Mivel egy sor ké­miai reakció kivitelezésére teljesen acetilénmentes etilén felhasználása szükséges, az acetilén meg­felelő eljárással való eltávolítása szükségessé vá­lik. Ez utóbbi túlnyomórészben katalitikus hidro­génezéssel történik. Ismeretes erre a célra olyan katalizátorok fel­használása, amelyek aktív alkotórészként vasat, kobaltot, nikkelt, platinát, rhodiumot vagy rezet, mégpedig fém vagy oxidos formában tartalmaz­nak. Ezenkívül ismeretesek nikkel-réz, nikkel­króm, nikkel-kobalt-króm keverékkatalizátorok acetilén szelektív hidrogénezésére. A felsorolt ka­talizátorok szelektivitása azonban nem megfelelő. A gyakorlatban ezért hordozókatalizátorokat hasz­nálnak fel, amelyek palládiumot csakúgy, mint aktív alkotórészként bizonyos promotorokat tartal­maznak. Ezek egyéb kombinációkkal szemben ja­vított szelektivitással rendelkeznek. Így ismeretes, hogy a palládiumot katalitikusan aktív hordozóra, pl. aktivált alumíniumoxidra viszik fel, mimellett promoíorként rezet, ezüstöt és aranyat vagy vasat, rhodiumot és rutheniumot alkalmaznak. Végül ismeretesek olyan katalizátorok is, amelyek a pal­ládiumot katalitikusan inaktív hordozón, pl. dia­tomaföldön tartalmazzák. Inaktív hordozóra félvitt palládium mellett promotorként rezet, ezüstöt vagy aranyat említ a szakirodalom. A katalitiku­san aktív alkotórészek összmennyisége a teljes, katalizátormennyiség 5%-a, mimellett a palladium' nak a mindenkori promotorokhoz való mennyiségi aránya 99:1 és 60:40 közötti érték. Azonban az ismert palládiumkatalizátorok sem rendelkeznek kellő szelektivitással, legalábbis üzembevételük kezdetét követő 4—6 hónapon belül. Abból a célból, hogy ezekkel a katalizátorokkal az acetilén teljes eltávolítását elérjük, a hidro­gén :acetilén arányát 3:l-re kell beállítani. Ilyen mennyiségi arányok mellett az az eredmény, hogy a katalitikus kezelés után távozó gáz hidrogént nem tartalmaz. Ebből a tényből az következik, hogy egyidejűleg az etilén etánná való hidrogéne­zése is végbemegy. A találmány olyan katalizátorra vonatkozik, amely párnapos üzembevétel után olyan szelek­tivitással rendelkezik, mint az ismert etilénhidro­génező katalizátorok pár hónapos üzembevétel után, nem gyakorol hátrányos befolyást sem a polimerizációs termékek leválasztása, sem korom kiválás tekintetében. Élettartamát tekintve túl­szárnyalja az összes eddig ismert acetilénhidro­génező-katalizátort. A találmány szerinti katalizátor inert hordo­zóra felvitt állapotban aktív alkotórészként az összes katalizátormennyiségre vonatkozóan 5%-ig palládiumot és ezüstöt tartalmaz, mimellett a pal­ládium mennyisége 99—60%-a a bevitt össznemes­íém mennyiségnek, ezenkívül adalékanyagként 20—80-szoros mennyiségeket tartalmaz vasoxid­ból a palládium és ezüst összmennyiségére vonat­kozóan. Inert hordozóanyagként célszerűen alfa-alumí­aíjniumoxidot használunk fel.

Next

/
Thumbnails
Contents