150848. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nagymolekulájú lineáris polimértermékek előállítására

Megjelent: 1964. június 1. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 150.848 SZÄM MO-526 ALAPSZÁM Nemzetközi osztály: C 08 f 1 Magyar osztály: 39 c Eljárás nagymolekulájú lineáris polimértermékek előállítására MONTECATINI Socieía Generale per l'Industria Mineraria e Chimica cég, Milano (Olaszország) Feltalálók: Naíta Giulio, Daíl'asta Gino, Mazzanti Giorgio, Pasquon Italo, Valvassori Alberto és Zambelli Adolfo vegyészek, Milano (Olaszország) A bejelentés napja: 1962. március 20. Olaszországi elsőbbsége: 1961. március 21. A találmány új nagymolekulájú polimértermé­kek előállítására vonatkozik. Közelebbről meg­jelölve, a találmány tárgyát oly eljárás képezi polimértermékek előállítására, amelyek makro­molekuláiban az egyes kémiai egységek az alábbi általános képletn,ek megfelelő sorrendben követik egymást • CH, R' R" •CH2 —CH —CH­— e képletben R7 és R!I azonos vagy különböző jelentésűek lehetnek, éspedig alkil-, aril- vagy aralkil-esoportokat jelenthetnek — ugyanilyen számú metiléncsoportból álló sorozatokkal válta­kozva. A M. L. Huggins (J. Polymer Sei. 8, 257, 1952) által javasolt nomenklatúra szerint az ilyen poli­mereket polHS^-diszubsztituált butamérék) és poli-(3,4-diszubsztituált butamér-ko-etamérek) el­nevezéssel lehet megjelölni. A találmány szerinti eljárás etilén oly olefinek­kel való kopolimerizációján alapul, amelyek egy belső kettőskötést tartalmaznak molekulájukban és amelyeket így az alábbi általános képlettel lehet jellemezni: R/ _ CH = CH — R" Eddig nem volt előrelátható annak lehetősége, hogy etilénből és ilyen belső telítetlen kötést tar­talmazó olefinekből nagymolekulájú lineáris ko­polimérek állíthatók elő. Az olyan olefinek polimerizációja, amelyek ilyen­belső kettőskötéseket tartalmaznak, az etilén és hosszabb láncú alfa-olefinek kis nyomáson tör­ténő polimerizációjához alkalmazható, inkább ko­ordinatív jellegű anionos katalizátorokkal, mint pl. átmeneti fémvegyületekböl és a periódusos rendszer I., II. és III. csoportjába tartozó férnek szerves fémvegyületeiből álló katalizátorokkal nem katalizálható. Meglepő módon azt találtuk, hogy különleges katalizátor-rendszerek alkalmazása esetén lehető­ség nyílik nagy molekulájú lineáris kopolimérek­nek etilénből és az alábbi általános képletnek megfelelő olefinekből Rí—CH = CH — R77 — ahol R7 és R 77 jelentése megegyezik a fentebbi meghatározás szerintivel — történő előállítására. A találmány szerinti eljárás tehát módot nyújt olyan lineáris ' nagymolekulájú kopolimérek elő­állítására, amelyek az alábbi általános képletnek megfelelő R/ _ CH = CH — R77 — e képletben R7 és R 77 azonos vagy különböző jelentésűek lehetnek, éspedig 1—6 szénatomos alkjlcsoportokat, vagy pedig aril- vagy aralkil­esoportokat jelenthetnek — belső kettőskötést tartalmazó olefinek etilénnel való kopolimerizá­ciója útján jönnek létre. A molekulájukban belső telítetlen kötést tar­talmazó olefinek, amelyek a találmány értelmé­ben etilénnel kopolimerizálhatók, pl. a követke-

Next

/
Thumbnails
Contents