150704. lajstromszámú szabadalom • Eljárás rezepin és ajmalin kinyerésére Rauwolfiadrogokból

Megjelent: 1964. március 31. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG -0"*%t SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 150.704 SZÁM Nemzetközi osztály: A 61 k AE—129 ALAPSZÁM Magyar osztály: 30 h 1—8 Eljárás rezerpin és ajmalin kinyerésére Rauwolfiadrogokból VEB Arzneimittelwerk Dresden cég, Dresden-Radebeul, (Német Demokratikus Köztársaság) Feltalálók: Gabsch Günther, oki. vegyészmérnök, Radebeul, (Német Demokratik-is Köztársaság), Weinert Helga vegyészmérnök, Dresden, (Német Demokratikus Köztársaság), Schinske Horst, oki. vegyész, Radebeul, (Német Demokratikus Köztársaság) A bejelentés napja: 1961. november 28. Német Demokratikus Köztársaságbeli elsőbbsége: 1961. május 20. A találmány egységes drog kivonatból tiszta rezerpin és ajmalin egymáskövető elkülönítését irja elő. Utóbbi időben a rezerpin és ajmalin gyógyá­szati jelentősége a magas vérnyomás, szív- és egyes idegbetegségek leküzdésében növekedett. Mint tiszta alkaloida, az ajmalin egyre nagyobb figyelmei; keltett, úgy, hogy ma az ajmalin ke­reslet a rezerpin keresletet felülmúlja. A rezerpin elkülönítésére különböző eljárások ismertek: a legtöbb esetben alkoholos, vagy vizes­savanyú extraktumokból indulnak ki. Ismertek továbbá elvan módszerek is. amelyekben a rezer­pin felszabadítását a drogokban levő sóiból vizes hidrolízissel foganatosítják és a szabaddá vált bázist benzollal extrahálják. Az alkoholos extrák­éi ó hátránya, hogy gyakorlatilag valamennyi, a drogban levő kísérőanyagot is magával viszi és így a legtisztább minőségű anyagok előállítását jelentősen megnehezíti. A drogok vizes-hidroliti­kus feltárása csak a gyenge bázisokat érinti és szükségessé teszi, hogy az erős bázisokat a dro­gok erősebb alkáliákkal végzett további feltárá­sával és újbóli extrahálással különítsék el. Ezektől a hátrányoktól eltekintve, a szabadalmi irodalomban leírt legtöbb esetben az eljárások­kal csak „szedatív hatékonyságú frakciók" állít­hatók elő. Az a kisszámú eljárás, amely a leg­tisztább minőségű anyagok elkülönítését írja le, rendkívül bonyolult és költséges feldolgozási lé­péseket tartalmaz. Ezen túlmenően, egyik ismert eljárásban sincsen pontos termelési hányad mér­leg, mert egyik esetben sem adják meg a bevitt drogok rezerpintartalmát, úgy, hogy az alkalma­zott módszer hatékonysága és termelési hányad viszonyok tekintetében objektív következtetések nem vonhatók le. Ajmalint ipari mértékben elő­állító eljárások nem ismertek. A 19 873 számú NDK szabadalom (alkaloida komplexumok elő­állítására Rauwo]fia-drogokból) olyan eljárást is­mertet, mely szerint a drogot alkalikus ható­anyagtartalmú vízzel elegyedő oldószerekkel, pl. aeetonnal vagy alkohollal extrahálják, a kivona­tot átsavanyítják, majd vízzel nem elegyedő oldó­szert, pl. petrolétert vagy benzolt adnak hozzá. Ezáltal a teljes alkaloida-komplex híg-szirup for­májában leválik a savas-vizes fázisból és alkaliá­val való kicsapás útján ismert módon feldolgoz­ható. Jelen találmány célja, hogy egységes kivonatból egyidejűleg ajmalint és rezerpint a legtisztább alakban és gyakorlatilag kvantitatív termeléssel állítson elő. A találmány szerint megállapítottuk, hogy a 19 873 számú NDK szabadalom szerint kapott savanyú, vizes, a legfontosabb ballasztanyagok­túl megtisztított kivonat igen alkalmas tiszta rezerpin és ajmalin egyidejű kinyerésére, ha eze­ket szelektíve, különböző pH-értékeknél, meg­felelő oldószerekkel vagy oldószerelegyekkel egy­másután extraháljuk. Ennek során azt találtuk, hogy legtisztább re­zerpin előállításánál a 6,7—6,8 pH-érték éles be­állítása biztosítja a legkedvezőbb eredményeket, a fent említett előkezelés után. A rezerpin extrahálására ismert eljárások ben­zolt alkalmaztak. Ismert továbbá az is, hogy a

Next

/
Thumbnails
Contents