150580. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nagymolekulájú lineáris amorf kopolimérek előállítására etilénből és alfa-olefinekből

Megjelent: 1963. november 15. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS OKSZAGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 150.580. SZÁM Nemzetközi osztály: C 08 f 1 Magyar osztály: 39 c MO—510 ALAPSZÄM Eljárás nagymolekulájú lineáris amorf kopolimérek előállítására etilénből és alfa-olefinekből MONTECATINI Societa Generale per l’Industria Mineraria e Chimica cég, Milano (Olaszország) Feltalálók: Natta Giulio és Mazzanti Giorgio, mindketten Milano (Olaszország) A bejelentés napja: 1961. október 23. Olaszországi elsőbbsége: 19G0. október 26. A találmány tárgya tökéletesített eljárás ru­galmas kopolíméreknek etilénből és magasabb alfa-olefin-homológokból, különösen propilénből és butén-l-ből, szénhidrogénekben oldható vaná­­diumvegyületeket és alumínium-alkilvegyületeket tartalmazó katalizátorok jelenlétében történő elő­állítására. Ismeretes, hogy nagymolekulájú lineáris amorf kopolimérek állíthatók elő etilénből és magasabb alfa-olefin-homológokból, különösen propilénből és butén-l-ből, különleges szerves vegyületeket tartalmazó katalizátor-rendszerek jelenlétében le­folytatott polimerizáció útján. Egy korábbi szabadalmi leírásban oly e célra alkalmas katalizátorokat ismertettek, amelyek szerves fémvegyületekből, főként alkilalumínium­­vegyületekből és a kopolimerizációs közegben ol­dódó átmeneti fémvegyületekből, különösen vaná­­diumvegyületekből kerülnek előállításra. Az ilyen katalizátorok körében két alaptípus különböztet­hető meg. Az első típushoz tartoznak pl. az alkil­­alumíniumvegyületekből és szénhidrogénekben oldható halogéntartalmú vanádiumvegy öletekből, mint vanádiumtetrakloridból és vanádiumoxitri­­kloridból álló katalizátorok. A második típus kö­rébe az olyan szerves fémvegyületekből, mint pl. a dialkilalumínium-monohalogenidek és az olyan vanádiumvegyületekből álló katalizátor-rendszerek tartoznak, amely utóbbiakban a fém vegyértékei­nek legalább egy részét szerves csoportok, pl. alkoxi- vagy acetilaceton-csoportok kötik le. Az első típushoz tartozó katalizátorok igen nagy aktivitást mutatnak, amely — bár idővel csökken — viszonylag hosszú ideig marad a katalizátor elkészítése után még elfogadható szinten. Ezért az ilyen katalizátor-rendszerek felhasználásával,.a felhasznált katalizátor mennyiségire számítva igen nagy termelési hányadokkal állíthatunk elő nagy­molekulájú lineáris amorf kopoliméreket etilén­ből és magasabb alfa-olafin-homológokból. Vanádiumtetrakloridból vagy vanádiumoxitri­­kloridból készített katalizátorok felhasználásával, különösen ha a polimerizációt közömbös szerves oldószer alkalmazása nélkül folytatjuk le, rövid időtartamokon bélül oly hozamokat érhetünk el, amelyek az alkalmazott katalizátor egy súlyrészére számítva az 1000 súlyrész kopolimémek megfelelő nagyságrendet is elérik. Ha a második típushoz tartozó, pl. dietilalumí­­nium-monohalogenidből és vanadilacetilacetonát­­ból vagy alkil-ortovanadátokból álló katalizátoro­kat alkalmazunk az etilén alifás alfa-olefinekkel való kopob'merizálására, akkor olyan nyers kopoli­­■merekhez jutunk, amelyekből forrásban levő oldó­szerekkel, pl. acetonnal, etiléterrel, n-hexánnal és n-heptánnal a megadott sorrendben történő frak­­cionálás útján oly frakciókat különíthetünk el, melyek összetétel szempontjából hasonlóbbak egy­máshoz. mint az első típushoz tartozó katalizá­torok segítségével előállított nyers kopolimerek­­ből nyerhető megfelelő frakciók. A kapott kopoli­­mér molakulasúly eloszlása is szűkebb határok közé esik. Az ortovanadátokból vagy vanadilacetilacetonátok­­ból előállított katalizátorrend szerek alkalmazása mégsem nagyon előnyös, minthogy a katalizátor súlyegységére számított nyert kopolimérmennyiség lényegesen kisebb, mint az első típusba tartozó katalizátor alkalmazása esetén.

Next

/
Thumbnails
Contents