150529. lajstromszámú szabadalom • Tárolóberendezés lyukkártyaletapogató berendezésekhez

í -íj Megjelent: 1953. szeptember 30. ' MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 150.529 SZÁM Nemzetközi osztály: Magyar osztály: G 06 k BA-1552 ALAPSZÁM 43 a 41-42 i . Tárolóberendezés lyukkártya-letapögató berendezésekhez Brandl Rudolf mérnök, Berlin-Johannisthal (Német Demokratikus Köztársaság) A bejelentés napja: 1961. október 3. Német Demokratikus Köztársaságbeli elsőbbsége: 1961. augusztus 7. A találmány tárgya tárolóberendezés lyukkártya­letapögató berendezéshez, amelynél viszonylag egyszerű eszközökkel mind kisebb, mind pedig nagyobb számú, például 200—300 darab lyuk­kártya kifogástalanul feldolgozható. Egy járulékos tárolóberendezés elrendezésével tetszőleges számú lyukkártya dolgozható fel. Mind ez ideig olyan lyukkártya-letapögató be­rendezéseknél, amelyek automatikus folyamatok vagy berendezések vezérlésére alkalmasak és a lyukkártyák egy oszlopból való automatikus ki­választását és ismételt tárolását • teszik lehetővé, két tároló volt szükséges. Az egyik tároló a ki­választásra készentartott lyukkártyákat tartal­mazza, míg a másik tároló a kiválasztó és letapo­gató berendezésen átfutott lyukkártyákat veszi . fel, hogy ezeket a lyukkártya-kiválasztó berende­zés működésének egy munkaszünetében az első tárolóhoz vissza lehessen juttatni. Minthogy a lyukkártyáknak az első tároló kivevő berendezé­sére bizonyos minimális súllyal kell nehezedniök, ezekét általában egy nyomólappal terhelik, hogy ezáltal még az utolsó lyukkártyát is kifogástala­nul ki lehessen emelni egy fogószerkezet segít­ségével. Ahhoz, hogy a szokásos tárolókba a lyuk­kártyákat be lehessen helyezni, a nyomólapot fel kell emelni. Csak ezután lehet a második tároló­ban az időközben összegyűlt lyukkártyákat egy •kazetta vagy valamely hasonló berendezés segít­ségével az első tárolóba szállítani. Ezen átadási idő alatt a második tároló a már feldolgozott lyukkártyákat általában nem tudja átvenni. Ezért 3/-lyukkártyákat szállító berendezést, amely a le­tapogató- vagy kiválasztóberendezéstől a második tárolóhoz szállítja a lyukkártyákat, szintén le keli állítani. Ezenkívül az ismert berendezéseknél bonyolult berendezésekre van szükség, amelyek a második tárolótól ?z első tárolóra a lyukkártyá­kat átadják. Természetesen ezek a berendezések költségesek és ezenkívül meghibásodásra hajla­mosak. Ezeket a hátrányokat a találmány értelmében azáltal küszöböljük ki, hogy az első és második tárolót kettős tárolóvá egyesítjük és a tároló ka­pacitással szemben támasztott nagy követelmé­nyeknél egy járulékos tárolót alkalmazunk. A találmány további részleteit és jellemzőit rajz kapcsán világítjuk meg részletesebben. Az 1. és 2. ábra a találmány szerinti tároló váz­latos rajza, míg a 3. és 4. ábra egy járulékos tároló vázlatos rajzát mutatja. Amint az 1. ábrából látható, a találmány sze­rinti tároló két változó térre van osztva, mégpedig az 1 térre, amelyben a kikeresendő kártyák he­lyezkednek el és a 2 térrre, amely azokat a lyuk­kártyákat veszi fel, amelyeket 3 szállítóberendezés juttat ide a kiválasztó és letapogató berendezés­ről. A két tér határát egy mozgatható és továb­bítható 4 nyelv képezi. A 4 nyelv 5 vezetőnyúlvánnyal van ellátva és az 5 vezetőnyúlványon 6 súly van. Ez a 4 nyelv terheli az 1 tárolóban levő lyukkártya oszlopot és ezáltal lehetővé teszi egy-egy ly'ukkártya ki­fogástalan kivételét a 8 fogószerkezet segítségé­vel. Az 5 vezetőnyúlvánnyal és 6 súllyal ellátott 4 nyelv mozgását különböző feltételek válthatják ki. Így pédául kiválthatja az, hogy a 8 fogó­szerkezet az utolsó kártyát vette ki az 1 térből vagy pedig a tárolt lyukkártyák mennyisége egy előre beállítható szám alá csökkent, vagy azután, hogy a keresett kártyát az 1 térben levő oszlop­ból kivették. A tércsere céljára az említett fel­tételek teljesítése után a vezérlő automatika meg­felelő jelet vált ki. Ez a jel bekapcsolja a 10 hajtó­művet (lásd 1. és 2. ábra) és például 11, 11 a,

Next

/
Thumbnails
Contents