150437. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nyomógépek előállítására azo- és oxidációs színezékekből

Megjelent: 1963. augusztus 15. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG •0 "•«&• SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 150.437 SZÁM Nemzetközi osztály: D 06 q TE—265 ALAPSZÁM Magyar osztály: 8 n SZOLGALATI TALÁLMÁNY Eljárás nyomópépek előállítására azo- és oxidációs színezékekből Textilfestőgyár, Budapest Feltalálók: Hartai László főmérnök, Lay Márton vegyészmérnök, és Solcz Sándor vegyészmérnök, budapesti lakosok A bejelentés napja: 1961. január 13. Ismeretes, hogy a diazotált bázisok igen bom­lékonyak. Bomlásuk már +5 C°-on megkezdődik és ezért a bázist már a diazotálas közben jéggel kell hűteni. Ugyancsak jéggel hűtik a diazotált színezékből és az ún. klasszikus sűrítőszerekből készített nyoniópépet is. Ennek ellenére az ilyen nyomópép a nyomó­gépek teknőiben és a tartályokban 2—3 óra alatt elbomlik és használhatatlanná válik, ami a gya­korlatban tekintélyes mennyiségű, költséges színe­zék elpocsékolásához vezet. Az oxidációs színezékekből készült nyomópépek ugyancsak gyorsan, elbomlanak. Meglepő módon kitűnt, hogy ha a 16—18 C-atomos szénláncú zsírsav és legfeljebb 14 C-ato­mos poliglikoléter alapú, önmagában ismert lágyí­tószerből valamely ásványolaj-származékkal „víz az olajban" emulziót készítünk (mely adott eset­ben önmagában ismert filmképző anyagot is tar­talmazhat) és ennek az emulziónak színeziékaffi­nitását savanyúan hidrolizáló sók, pl. alumínium­szulfát vagy szerves savak (borkősav, ecetsav) adagolásával megszüntetjük, ill. csökkentjük, majd az így készült stabil emulzió'ba az azoszímezéket ill. az oxidációs színezéket bekeverjük, olyan nyo­mópépekhez jutunk, amelyek hűtés nélkül is. mintegy 1,2—18 napig bomlás nélkül tárolhatók. Az eljárás ugyanezzé] a műszaki hatással jár. ha a „víz az olajban" emulziót — mely önmagá­ban stabil — a diazotáló elegyben, a diazotálással azonos munkaimenetben állítjuk elő. A találmány értelmében alkalmazott lágyító-, ill. sűrítőszemek az a műszaki hatása, hogy a szálon fejlesztett színezék pépjét tartósítja, új és meg­lepő. ; ; Az így készült nyoimópép a hengerek véseteibe nem ragad be és mosás útján könnyen eltávolít­ható. A gyakorlatban eljárhatunk úgy, hogy ún. „törzsemulziót" állítunk elő, pl. a következő mó­don: Az emulgálószert (zsírsavpoliglikolésztert, pl. a kereskedelemben „Softamin Pp," néven ismert lágyítószert) célszerűen enyhe melegítés és erélyes kavarás közben ásványolaj-származékban felold­juk. Ehhez az olajos oldathoz folyamatosain, me­chanikai kavarás, vagy ultrahang-rezgés behatása közben, hozzáadunk az olajos oldat mennyiségére számított 80—95%, célszerűen 25—35 C° hőmér­sékletű vizet, amelyben adott esetben előzetesen szokványos filmképző anyagot (keményítő, tragant, ,.Solacrol"-oldat, Solvitose C5-oldat), továbbá a találmány értelmében emulziő-staibilizálóanyagot, nevezetesen savanyúan hidrolizáló sót (célszerűen Al2[S0 4 ]3-t) oldottunk fel. Alumíniumszulfát he­lyett szerves savakat, előnyösen ecetsavat vagy borkősavat is adagolhatunk. Az így készült „törzsemulzió" 600—800 g-jához kavarás közben hozzáadjuk a diazotált bázis vagy festősó oldatának a kívánt színárnyalatnak meg­felelő mennyiségét. Ügy is eljárhatunk, hogy a színezéket közvet­lenül a törzs-emulzió előállítása folyamán adagol­juk, mikor is a diazotáló elegy víztartalmát az emulzió előállításához szükséges vízmennyiségbe beleszámítjuk. A találmány értelmében alkalmazott emulzió nemcsak a szálonfejlesztett színezékekkel történő közvetlen (direkt) nyomásnál, hanem a rezerva (gátló) nyomópépek előállítására is alkalmas. Ez

Next

/
Thumbnails
Contents